Gozdna cesta Vavpčke Trave - Škrilj
26.2.2019 - Pogoji za pridobitev pravice do uporabe brezplačnih in dodatnih plakatnih mest za izvedbo volilne kampanje za volitve poslancev iz Republike Slovenije v Evropski parlament
Obvestilo organizatorjem volilne kampanje
 
Na podlagi 8. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji (Ur.l. RS, št. 41/2007, 103/2007-ZpolS-D, 105/2008 Odl.US, 11/2011, 28/2011 Odl.US, 98/2013, 8/2015 in 6/2018 Odl.US) in 22. člena Statuta Občine Semič (Ur.l. RS, št. 57/2010-UPB1 in 27/2016) županja Občine Semič objavlja pogoje za pridobitev pravice do uporabe brezplačnih in dodatnih plakatnih mest za izvedbo volilne kampanje za volitve poslancev iz Republike Slovenije v Evropski parlament.
 
Odlok o razpisu volitev poslancev iz Republike Slovenije v Evropski parlament, ki je bil objavljen dne 15. 2. 2019 v Uradnem listu Republike Slovenije št. 10/2019 določa, da bodo volitve poslancev v nedeljo, 26. maja 2019.
   

Številka: 040-01/2019-3
Datum:   26. 2. 2019
 
Lepo pozdravljeni!
 
 
Občina Semič
Polona Kambič, županja
Priloge:
27.3.2019 - Zahteva za plakatiranje na občinskih plakatnih mestih - Zahteva za plakatiranje na občinskih plakatnih mestih.docx
<< Nazaj na objave
OBČINA SEMIČ
Štefanov trg 9
8333 SEMIČ
Telefon: 07/ 356 53 60
Telefax: 07/ 356 53 65
e-naslov: obcina@semic.si
Davčna številka: 79049273
Matična številka: 5880262
TRR: 01309-0100015998


Kolofon