Gozdna cesta Vavpčke Trave - Škrilj
21.9.2018 - JAVNO NAROČILO MALE VREDNOSTI - Izvajanje zavarovalnih storitev v obdobju od 1.1.2019 do 31.12.2021

Objavljamo javno naročilo male vrednosti za predmet "Izvajanje zavarovalnih storitev v obdobju od 1.1.2019 do 31.12.2021". Storitev obsega zavarovanje premoženja, oseb, vozil in odgovornosti Občine Semič in njenih javnih zavodov in gasilske zveze, razvidna iz zavarovalno tehničnih specifikacij.

Ponudbe je potrebno oddati elektronsko na e-naslov: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=4095 do dne petek, 12. oktober 2018, do 11. ure.

Naročilo je objavljeno na Portalu javnih naročil dne 21.9.2018 pod oznako JN006545/2018-W01.

Naročnik tehničnih prilog na spletni strani ni objavil, saj le-te vsebujejo podatke, ki niso namenjeni širši javnosti. Iz tega razloga morajo ponudniki, ki so zainteresirani za pridobitev naročila, naročniku po e-pošti na naslov: mateja.kambic@semic.si posredovati prošnjo za pridobitev omenjenih prilog. Vsak ponudnik mora v sporočilu navesti naziv ponudnika (zavarovalnice), tako da bo naročnik lahko preveril ali je le-ta na seznamu zavarovalnih subjektov, ki ga vodi Agencija za zavarovalni nadzor ter se podpisati z imenom in priimkom. Ponudnikom, za katere naročnik ne bo mogel ugotoviti, ali izpolnjujejo omenjen pogoj za pridobitev dokumentacije, le-te ne bo izročil. Dokumentacijo lahko ponudniki prevzamejo po elektronski pošti ali pa osebno na Občini Semič pri ga. Mateji Kambič.

Priloge:
21.9.2018 - - Zavarovalne storitve 2019-2021 - RAZPISNA DOKUMENTACIJA.pdf
21.9.2018 - - Zavarovalne storitve 2019-2021 - OBRAZCI ZA PRIPRAVO PONUDBE.doc
21.9.2018 - - Pooblastila_skodni rezultat.zip
21.9.2018 - - Narocnik_ESPD_1.xml
<< Nazaj na objave
OBČINA SEMIČ
Štefanov trg 9
8333 SEMIČ
Telefon: 07/ 356 53 60
Telefax: 07/ 356 53 65
e-naslov: obcina@semic.si
Davčna številka: 79049273
Matična številka: 5880262
TRR: 01309-0100015998


Kolofon