Gozdna cesta Vavpčke Trave - Škrilj
13.9.2018 - Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za ustanovitev odplačne stavbne pravice
Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za ustanovitev odplačne stavbne pravice na zemljiščih, parc. št. 4540/14 in 4522/1, obe k.o. 1520 Štale

Rok za sprejem ponudbe: 3. 10. 2018
Priloge:
13.9.2018 - - Scan - namera stavbna pravica.pdf
13.9.2018 - - PRIJAVA NA NAMERO - stavbna pravica.docx
<< Nazaj na objave
OBČINA SEMIČ
Štefanov trg 9
8333 SEMIČ
Telefon: 07/ 356 53 60
Telefax: 07/ 356 53 65
e-naslov: obcina@semic.si
Davčna številka: 79049273
Matična številka: 5880262
TRR: 01309-0100015998


Kolofon