Gozdna cesta Vavpčke Trave - Škrilj
20.7.2018 - Javna dražba za prodajo nepremičnin v PSC Vrtača
Predmet prodaje sta nepozidani stavbni zemljišči:

1.
Parc. št. 3275/27 k.o. Semič, v izmeri 2.879 m2
Izklicna cena: 57.580,00 EUR brez DDV (cena ne vključuje 22 % DDV, ki ga plača kupec).

2.
Parc. št. 3275/28 k.o. Semič, v izmeri 2.830 m2
Izklicna cena: 56.600,00 EUR brez DDV (cena ne vključuje 22 % DDV, ki ga plača kupec).

Rok za prijavo:
Zainteresirani se pravočasno in pravilno prijavijo, tako, da najkasneje do 13. 8. 2018 po pošti oziroma najkasneje do 12. ure istega dne, osebno na sedež Občine Semič, Štefanov trg 9, 8333 Semič pisno oddajo svojo prijavo, skladno z navodili javne dražbe.
Priloge:
20.7.2018 - Javna dražba_besedilo - Javna dražba_1.pdf
20.7.2018 - Obrazec_1 - Obrazec - izjava dražitelja po 7. odstavku 50. člena ZSPDSLS-1.doc
20.7.2018 - Obrazec_2 - Obrazec -prijava za udeležbo na javni dražbi.doc
20.7.2018 - Grafika_1 - Grafični prikaz_predmet prodaje.pdf
20.7.2018 - Grafika_2 - PSC Vrtača_grafični prikaz območja.pdf
<< Nazaj na objave
OBČINA SEMIČ
Štefanov trg 9
8333 SEMIČ
Telefon: 07/ 356 53 60
Telefax: 07/ 356 53 65
e-naslov: obcina@semic.si
Davčna številka: 79049273
Matična številka: 5880262
TRR: 01309-0100015998


Kolofon