Gozdna cesta Vavpčke Trave - Škrilj
16.7.2018 - Povabilo »Spodbujanje podjetniške inovativnosti na območju Dolenjske in Bele krajine v letu 2018«
Obveščamo vas, da je bil na spletni strani Razvojnega centra Novo mesto dne 27. 7. 2018 popravek povabila.

Povabilo je bilo spremenjeno v prvem odstavku 11. točke in se v celoti nadomesti s sledečim besedilom: “Vloge je potrebno oddati do četrtka, 13. 9. 2018, do 14. ure, ko morajo vloge prispeti na naslov izvajalca.”

V celotnem povabilu se skladno s spremembo poslovnega naslova sedeža Razvojnega centra Novo mesto nadomesti naslov Ljubljanska cesta 26, 8000 Novo mesto z naslovom Podbreznik 15, 8000 Novo mesto.

Drugih sprememb v povabilu ni bilo.

Predstavitev poziva:
Predstavitev poziva bo v petek, 3. 8. 2018 ob 9. uri v prostorih RIC Bela krajina, Podjetniški inkubator, Ulica heroja Stariha 19, Črnomelj, v sobi 418.


Povabilo s popravkom lahko najdete tukaj.

Razvojni center Novo mesto je 13. 7. 2018, na spletni strani objavil letošnje javno povabilo »Spodbujanje podjetniške inovativnosti na območju Dolenjske in Bele krajine v letu 2018«.

NAMEN
Predmet vloge za sofinanciranje je lahko izdelek, storitev ali razrešitev proizvodnega, tehnološkega, trženjskega, organizacijskega, poslovnega, okoljskega ali drugega podjetniškega izziva (problema) na inovativen način. Javni poziv je namenjen mikro in malim podjetjem, ki se kot pravna ali fizična oseba ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo, z najmanj 1 zaposlenim za nedoločen čas, ter fizičnim osebam, ki imajo registrirano dopolnilno dejavnost na kmetiji, s sedežem dejavnosti ali poslovne enote v eni izmed občin, ki sofinancirajo program (Črnomelj, Dolenjske Toplice, Metlika, Mirna Peč, Semič, Straža).

ROK ZA ODDAJO VLOG
Rok za oddajo vlog je do četrtka, 13. 9. 2018, do 14. ure. Do tega roka morajo vloge prispeti s pošto oz. biti oddane po prinosniku na sedežu Razvojnega centra Novo mesto d.o.o., Podbreznik 15, 8000 Novo mesto.

DODATNE INFORMACIJE
Kontakt: Aleksej Metelko, tel. 07 33 72 980, mob. 040 512 241, e-naslov: aleksej.metelko@rc-nm.si

RAZPISNA DOKUMENTACIJE
Povabilo za sofinanciranje podjetniških inovacij 2018 najdete tukaj.
Vlogo za sofinanciranje podjetniških inovacij najdete tukaj.

Povezavo na objavljen javni poziv na spletni strani Razvojnega centra Novo mesto najdete tukaj.  
 
<< Nazaj na objave
OBČINA SEMIČ
Štefanov trg 9
8333 SEMIČ
Telefon: 07/ 356 53 60
Telefax: 07/ 356 53 65
e-naslov: obcina@semic.si
Davčna številka: 79049273
Matična številka: 5880262
TRR: 01309-0100015998


Kolofon