Gozdna cesta Vavpčke Trave - Škrilj
2.7.2018 - 10. javni poziv za sprejem v Podjetniški inkubator Bela krajina
RIC Bela krajina v sodelovanju z Občino Črnomelj, Občino Metlika in Občino Semič objavlja 10. javni poziv k oddaji vloge za sprejem v članstvo v podjetniški inkubator 
1. Stratus, Ulica heroja Stariha 19, Črnomelj
2. TRIS Kanižarica, Kanižarica 41, Črnomelj

 
S pozivom omogočamo najem:
- 4 pisarniških prostorov v enoti Stratus (21,8 m2 , 21,3 m2 , 13,8 m2 in 18,9 m2 )
- 2 prostorov v enoti TRIS Kanižarica (50,2 m2 in 31,2 m2 ) 
 
Rok za oddajo prijav za redno članstvo v podjetniškem inkubatorju na ta javni poziv je 16. 7. 2018.
Odpiranje vlog bo potekalo v roku deset delovnih dni od prejema vlog. O sprejemu bo odločala Komisija, ki bo podala svoje mnenje. Kandidat bo o rezultatih obveščen najpozneje 7 dni od odpiranja vlog.

Dodatne informacije:
Kontaktna oseba za ogled prostorov (po predhodnem dogovoru) ter za informacije o javnem pozivu, vključno z dokumentacijo javnega poziva je Kristian Asani (051 806 925; kristian.asani@ric-belakrajina.si).

RIC Bela krajina
Priloge:
2.7.2018 - - 10. Javni poziv Podjetniški inkubator Bela krajina julij 2018_1.pdf
2.7.2018 - - VLOGA ZA VSTOP V PODJETNIŠKI INKUBATOR_7.docx
2.7.2018 - - PRAVILNIK o postopku sprejema v podjetniški inkubator_1.pdf
<< Nazaj na objave
OBČINA SEMIČ
Štefanov trg 9
8333 SEMIČ
Telefon: 07/ 356 53 60
Telefax: 07/ 356 53 65
e-naslov: obcina@semic.si
Davčna številka: 79049273
Matična številka: 5880262
TRR: 01309-0100015998


Kolofon