Gozdna cesta Vavpčke Trave - Škrilj
13.6.2018 - Poziv za dostavo predlogov kandidatov za imenovanje Komisije romske skupnosti
V skladu z 11. členom Zakona o evidenci volilne pravice (Uradni list RS, št. 98/13; v nadaljevanju: ZEVP-2) občinski sveti v občinah, v katerih imajo v skladu z zakonom pravico do predstavnika v občinskem svetu tudi pripadniki romske skupnosti, ustanovijo in imenujejo komisijo romskih skupnosti.
 
Skladno z 39. členom Zakona o lokalni samoupravi je Občina Semič dolžna romski skupnosti zagotoviti pravico do enega predstavnika v občinskem svetu.
 
Komisija romske skupnosti ima predsednika in dva člana. Komisija ima petletni mandat.
 
Naloge komisije so:
- zbiranje izjav o uveljavljanju volilne pravice kot pripadnik romske skupnosti (12. čl. ZEVP-2),
- ugotavljanje volilne pravice pripadnika romske skupnosti na podlagi meril za ugotavljanje volilne pravice in na podlagi zakona (12. čl. ZEVP-2),
- priprava in vložitev zahteve na upravni enoti za vpis podatkov v evidenco posebne volilne pravice (10. čl. ZEVP-2),
- izdaja odločb o ne priznanju posebne volilne pravice, v kolikor vlagatelj ne izpolnjuje pogojev za priznanje pravice (12. čl. ZEVP-2),
- potrditev posebnega volilnega imenika (29. čl. ZEVP-2).

Predloge za sestavo komisije lahko podajo politične stranke, druge interesne organizacije in občani.
 
Glede na navedeno vas pozivamo, da svoje pisne predloge za sestavo Komisije romske skupnosti oddate na naslov Občine Semič, Štefanov trg 9, 8333 Semič, do vključno petka, 29. junija 2018,  da jih bomo posredovali Komisiji za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja v obravnavo in pripravo predloga občinskemu svetu.
Predlog naj bo podan na priloženem obrazcu »Podatki kandidata za sestavo Komisije romske skupnosti«.

OBRAZEC
<< Nazaj na objave
OBČINA SEMIČ
Štefanov trg 9
8333 SEMIČ
Telefon: 07/ 356 53 60
Telefax: 07/ 356 53 65
e-naslov: obcina@semic.si
Davčna številka: 79049273
Matična številka: 5880262
TRR: 01309-0100015998


Kolofon