Gozdna cesta Vavpčke Trave - Škrilj
3.5.2018 - Javni razpis za dodelitev sredstev za subvencioniranje obrestne mere in sofinanciranje stroškov svetovalnih storitev iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini Semič za leto 2018 - ZAKLJUČEN
Zaključno poročilo in rezultati dodeljenih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Semič za leto 2018
ZAKLJUČNO POROČILO

Objava Poročila o dodeljenih sredstvih za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Semič za leto 2018
POROČILO
 
 
PREDMET JAVNEGA RAZPISA:
Občina Semič bo iz proračuna za leto 2018 za pospeševanje malega gospodarstva namenila: 
  • sredstva za subvencioniranje obrestne mere namenskih kreditov za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v višini 20.000,00 EUR,
  • sredstva za sofinanciranje stroškov svetovalnih storitev v višini 5.000,00 EUR.
ROK IN NAČIN PRIJAVE:
Rok za prijavo začne teči z dnem objave 3. 5. 2017 in traja do vključno 14. 9. 2018.
Vloge je potrebno poslati na naslednji naslov: Občina Semič, Štefanov trg 9, 8333 Semič.
Vloge morajo biti v zaprti kuverti in označene z napisom “Ne odpiraj - prijava na javni razpis za pospeševanje razvoja malega gospodarstva ” ter z imenom in naslovom prosilca.
 
Priloge:
3.5.2018 - - Razpis za malo gospodarstvo za l. 2018.pdf
3.5.2018 - - PRIJAVNI OBRAZEC_1_1_1.docx
3.5.2018 - - Klavzula 2018.docx
3.5.2018 - - Sklep o začetku postopka.pdf
<< Nazaj na objave
OBČINA SEMIČ
Štefanov trg 9
8333 SEMIČ
Telefon: 07/ 356 53 60
Telefax: 07/ 356 53 65
e-naslov: obcina@semic.si
Davčna številka: 79049273
Matična številka: 5880262
TRR: 01309-0100015998


Kolofon