Gozdna cesta Vavpčke Trave - Škrilj
17.4.2018 - Obvestilo organizatorjem volilne kampanje
Na podlagi 8. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji (Ur.l. RS, št. 41/2007, 103/2007-ZpolS-D, 105/2008 Odl.US, 11/2011, 28/2011 Odl.US in 98/2013) in 22. člena Statuta Občine Semič (Ur.l. RS, št. 57/2010-UPB1) županja Občine Semič objavlja pogoje za pridobitev pravice do uporabe brezplačnih in dodatnih plakatnih mest za izvedbo volilne kampanje za predčasne volitve poslancev v Državni zbor Republike Slovenije.
 
Odlok o razpustitvi Državnega zbora Republike Slovenije in o razpisu predčasnih volitev v Državni zbor Republike Slovenije, ki je bil objavljen dne 14. 4. 2018 v Uradnem listu Republike Slovenije št. 25/2018 določa, da bodo volitve poslancev v nedeljo, 3. junija 2018.
   
 
Številka: 040-02/2018-4
Datum:  17. 4. 2018


Polona Kambič, mag.
Županja
<< Nazaj na objave
OBČINA SEMIČ
Štefanov trg 9
8333 SEMIČ
Telefon: 07/ 356 53 60
Telefax: 07/ 356 53 65
e-naslov: obcina@semic.si
Davčna številka: 79049273
Matična številka: 5880262
TRR: 01309-0100015998


Kolofon