Gozdna cesta Vavpčke Trave - Škrilj
3.4.2018 - Javni razpis za sofinanciranje športnih programov v Občini Semič v letu 2018 - ZAKLJUČEN
Objava poročila o rezultatith javnega razpisa za izbiro in sofinanciranje izvajanja športnih programov v Občini Semič v letu 2018. 
Poročilo
 

Upravičenci:
- športna društva in športni klubi
- pravne osebe, registrirane za opravljanje dejavnosti v športu,
- ustanove, ki so ustanovljene za splošno koristen namen na področju športa, v skladu z zakonom, ki ureja ustanove,
- zavodi s področja vzgoje in izobraževanja, ki izvajajo javnoveljavne programe,
- lokalne skupnosti,
- samostojni podjetniki posamezniki, registrirani za opravljanje dejavnosti v športu,
- zasebni športni delavci

Višina razpisanih sredstev:
- športna vzgoja otrok in mladine (ŠVOM prostočasno) - 3.550,00 €
- športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami - 50,00 €
- športna vzgoja otrok in mladine v športnih društvih (ŠVOM usmerjeni v kakovostni in vrhunski šport) - 8.000,00 €
- kakovostni šport - 700,00 €
- šport invalidov - 300,00 €
- športno rekreativna dejavnost odraslih (rekreacija) - 1.000,00 €
- šport starejših - 300,00 €
- kvalitetno preživljanje prostega časa mladih - 4.750,00 €
- usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu - 1.300,00 €
- delovanje športnih društev - 2.400,00 €
- športne prireditve - 1.900,00 €

Rok za oddajo programov:
Rok je do vključno 11. 5. 2018

Informacije:
Beti Pintarič: 07/35 65 361, 07/35 65 360 ali obcina.racunovodstvo@semic.si


Zakon o športu - povezava do Uradnega lista Republike Slovenije
Priloge:
3.4.2018 - - Sklep o začetku postopka in imenovanju strokovne komisije-razpis šport 2018.pdf
3.4.2018 - - SEMIČ_JAVNI RAZPIS 2018_ŠPORT_1.pdf
3.4.2018 - - Razpisna dokumentacija ŠPORT 2018_1.xlsx
3.4.2018 - - Odlok o postopkih in merilih za sofin. LPŠ_1.pdf
3.4.2018 - - Merila pogoji Kriteriji_ŠPORT_1.pdf
3.4.2018 - - LETNI PROGRAM ŠPORTA_2018.pdf
<< Nazaj na objave
OBČINA SEMIČ
Štefanov trg 9
8333 SEMIČ
Telefon: 07/ 356 53 60
Telefax: 07/ 356 53 65
e-naslov: obcina@semic.si
Davčna številka: 79049273
Matična številka: 5880262
TRR: 01309-0100015998


Kolofon