Gozdna cesta Vavpčke Trave - Škrilj
3.4.2018 - Javni razpis za sofinanciranje obnove fasad na objektih v Občini Semič za leto 2018 - ZAKLJUČEN
Zaključno poročilo in rezultati porabljenih sredstev Javnega razpisa za sofinanciranje obnove fasad na objektih v Občini Semič za leto 2018

Seznam prejemnikov sredstev Javnega razpisa za sofinanciranje obnove fasad na objektih v Občini Semič za leto 2018
 

Namen javnega razpisa:
Namen javnega razpisa je sofinanciranje obnove fasad za leto 2018, prvenstveno na objektih v trškem jedru Semiča (območje naselbinske dediščine EŠD 9261) in na zemljiščih, ki mejijo na to območje, v primeru nerazdeljenih sredstev pa tudi na drugih območjih Občine Semič, v smislu urejenosti zunanjega videza objektov in naselij, povečanja energetske učinkovitosti stavb kot tudi obnove in oživljanja vaških jeder.

Upravičenci:
Na razpis se lahko prijavijo vsi, ki so na območju Občine Semič vlagali v obnovo fasad na stanovanjskih, poslovno stanovanjskih, gospodarskih in poslovnih objektih ter so dela izvedli v obdobju, določenem v razpisu in imajo dokazila za obnovo fasade.

Višina razpisanih sredstev:
20.000,00 EUR

Rok za oddajo vlog:
Rok je do vključno 28. 9. 2018

Informacije:
Natalija Kastelec - 07/35 65 352
Priloge:
3.4.2018 - - Javni razpis fasade_2018.pdf
3.4.2018 - - Prijavni obrazec_4.doc
3.4.2018 - - Soglasje solastnika_3.doc
3.4.2018 - - Soglasje lastnika - najem_1.doc
3.4.2018 - - Potrdilo ZVKDS_1.doc
3.4.2018 - - Izjava - obveznosti do občine_3.doc
3.4.2018 - - Izjava izvajalca_1.doc
3.4.2018 - - Pogodba-vzorec_3.doc
29.3.2018 - - Sklep o začetku postopka-razpis fasade.pdf
<< Nazaj na objave
OBČINA SEMIČ
Štefanov trg 9
8333 SEMIČ
Telefon: 07/ 356 53 60
Telefax: 07/ 356 53 65
e-naslov: obcina@semic.si
Davčna številka: 79049273
Matična številka: 5880262
TRR: 01309-0100015998


Kolofon