Gozdna cesta Vavpčke Trave - Škrilj
29.3.2018 - JAVNO NAROČILO MALE VREDNOSTI - Izgradnja pločnika in JR v Stranski vasi

Objavljamo javno naročilo male vrednosti za izbiro izvajalca za predmet javnega naročila "Izgradnja pločnika in javne razsvetljave v Stranski vasi".

Javno naročilo je objavljeno na Portalu JN, pod oznako JN002108/2018-W01 dne 29.3.2018, na naslednji povezavi: http://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=248857.

Ponudbe je potrebno oddati do torka, 24. aprila 2018, do 12.00 ure. Javno odpiranje ponudb bo v torek, 24. aprila 2018, ob 12.15 uri.

Priloge:
29.3.2018 - - Izgradnja pločnika in JR v Stranski vasi - RAZPISNA DOKUMENTACIJA.pdf
29.3.2018 - - Izgradnja pločnika in JR v Stranski vasi - OBRAZCI ZA PRIPRAVO PONUDBE.docx
29.3.2018 - - Izgradnja pločnika in JR v Stranski vasi - POPIS DEL.xls
29.3.2018 - - Izgradnja pločnika in JR v Stranski vasi - TEHNIČNA DOKUMENTACIJA.zip
<< Nazaj na objave
OBČINA SEMIČ
Štefanov trg 9
8333 SEMIČ
Telefon: 07/ 356 53 60
Telefax: 07/ 356 53 65
e-naslov: obcina@semic.si
Davčna številka: 79049273
Matična številka: 5880262
TRR: 01309-0100015998


Kolofon