Gozdna cesta Vavpčke Trave - Škrilj
8.3.2018 - JAVNO NAROČILO - Stalna razstava Narava Bele krajine

Objavljamo javno naročilo po odprtem postopku za izbiro izvajalca za predmet javnega naročila "Stalna razstava Narava Bele krajine".

Javno naročilo je objavljeno na Portalu JN, pod oznako JN001455/2018-B01 dne 9.3.2018, na naslednji povezavi:
https://www.enarocanje.si/App/Obrazec/?id_obrazec=246275.

Ponudbe je potrebno oddati do petka, 13. aprila 2018, do 9.00 ure. Javno odpiranje ponudb bo v petek, 13. aprila 2018, ob 9.15 uri.


Aktivnost se izvaja v okviru projekta »Doživetje skrivnosti voda« (akronim: MISTERION).
Operacijo delno financira Evropska unija in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija – Hrvaška v programskem obdobju 2014 – 2020, prednostna os 2: Ohranjanje in trajnostna raba naravnih in kulturnih virov, Aktivno ohranjanje dediščine preko trajnostnega turizma.

Priloge:
8.3.2018 - - Stalna razstava NARAVA BELE KRAJINE - RAZPISNA DOKUMENTACIJA.pdf
8.3.2018 - - Stalna razstava Narava Bele krajine - OBRAZCI ZA PRIPRAVO PONUDBE.docx
8.3.2018 - - Tehnična dokumentacija.zip
12.3.2018 - - ESPD - razstava Narava Bele krajine_izpolni ponudnik.xml
<< Nazaj na objave
OBČINA SEMIČ
Štefanov trg 9
8333 SEMIČ
Telefon: 07/ 356 53 60
Telefax: 07/ 356 53 65
e-naslov: obcina@semic.si
Davčna številka: 79049273
Matična številka: 5880262
TRR: 01309-0100015998


Kolofon