Gozdna cesta Vavpčke Trave - Škrilj
5.3.2018 - Javni poziv k oddaji vloge za sprejem v članstvo v podjetniški inkubator in za vključitev v coworking prostor v enotah Podjetniškega inkubatorja Bela krajina
RIC Bela krajina v sodelovanju z Občino Črnomelj, Občino Metlika in Občino Semič objavlja javni poziv k oddaji vloge za sprejem v članstvo v podjetniški inkubator (inkubiranci) in za vključitev v coworking prostor  v enotah Podjetniškega inkubatorja Bela krajina:

1.      Stratus, Ulica heroja Stariha 19, Črnomelj 
2.      TRIS Kanižarica, Kanižarica 41, Črnomelj 
3.      Stara lekarna, Kolodvorska 23a, Črnomelj 
 
S pozivom omogočamo najem (inkubiranci):
  • pisarniškega prostora v enoti Stratus (23,72 m2)
  • dveh pisarniških prostorov v enoti TRIS Kanižarica (50,2 m2  in 31,2 m2)
  • dveh prostorov v enoti Stara lekarna v skupni površini 67,8 m2.
 
Rok za oddajo prijav za redno članstvo v podjetniškem inkubatorju na ta javni poziv je 14. 03. 2018. Odpiranje vlog bo potekalo v roku deset delovnih dni od prejema vlog. O sprejemu bo odločala Komisija, ki bo podala svoje mnenje. Kandidat bo o rezultatih obveščen najpozneje 7 dni od odpiranja vlog.
Pozivamo tudi k vključitvi v coworking prostor Podjetniškega inkubatorja Bela krajina. Coworking ali sodelo je način dela, ki vključenim posameznikom in podjetjem omogoča, da si občasno ali stalno delijo »sodelovni« prostor z drugimi ustvarjalci  iz svoje ali sorodnih panog. Kandidati lahko oddajo vlogo za člane vključene v  coworking prostor, ki je priloga tega razpisa. Za članstvo za vključitev v »coworking« prostor je rok neomejen. Kandidati se lahko vključujejo skladno z razpoložljivim prostorom.

Dodatne informacije:
Kontaktna oseba za ogled prostorov (po predhodnem dogovoru) ter za informacije o javnem pozivu, vključno z dokumentacijo javnega poziva je: Kristian Asani (051 806 925; kristian.asani@ric-belakrajina.si)

RIC Bela krajina

Priloge:
5.3.2018 - - Javni poziv Podjetniški inkubator Bela krajina marec 2018.pdf
5.3.2018 - - VLOGA ZA VSTOP V PODJETNIŠKI INKUBATOR_5.docx
5.3.2018 - - VLOGA ZA COWORKING_5.docx
5.3.2018 - - PRAVILNIK- inkubator coworking_4.pdf
<< Nazaj na objave
OBČINA SEMIČ
Štefanov trg 9
8333 SEMIČ
Telefon: 07/ 356 53 60
Telefax: 07/ 356 53 65
e-naslov: obcina@semic.si
Davčna številka: 79049273
Matična številka: 5880262
TRR: 01309-0100015998


Kolofon