Gozdna cesta Vavpčke Trave - Škrilj
1.3.2018 - Javni razpis za sofinanciranje letnega programa društev na področju turizma v Občini Semič v letu 2018 - ZAKLJUČEN
Zaključno poročilo in rezultati porabljenih sredstev Javnega razpisa za sofinanciranje letnega programa društev na področju turizma v Občini Semič v letu 2018
ZAKLJUČNO POROČILO

Objava sklepa o izbiri izvajalcev programov na področju turizma, socialnovarstvenih programov in programov ostalih društev v Občini Semič v letu 2018.
SKLEP
 

JAVNI RAZPIS
Upravičenci:
  • turistična društva s sedežem na območju Občine Semič
  • društva, ki izvajajo letne programe na področju turizma in imajo sedež na območju Občine Semič

Višina razpisanih sredstev:
  • sofinanciranje programov in projektov na področju turizma: 2.000,00 EUR (300,00 EUR za redno dejavnost društev in 1.700,00 EUR za izvajanje letih programov društev) 
  • organizacija in izvedba turistične prireditve Semiška ohcet: 13.000,00 EUR

Rok za oddajo programov:
Rok je do vključno 6. 4. 2018

Informacije: 
Renata Bukovec: 07/35-65-360 ali obcina@semic.si
Priloge:
1.3.2018 - - Sklep o začetku postopka - JR turizem 2018.pdf
1.3.2018 - - Razpisna dokumentacija turizem 2018.docx
1.3.2018 - - Javni razpis turizem 2018.pdf
<< Nazaj na objave
OBČINA SEMIČ
Štefanov trg 9
8333 SEMIČ
Telefon: 07/ 356 53 60
Telefax: 07/ 356 53 65
e-naslov: obcina@semic.si
Davčna številka: 79049273
Matična številka: 5880262
TRR: 01309-0100015998


Kolofon