Gozdna cesta Vavpčke Trave - Škrilj
20.12.2017 - Natečaj za izdelavo CGP turistične destinacije Bela krajina
Razvojno informacijski center Bela krajina v vlogi koordinatorja s partnerji (Turistično društvo Vigred, Metlika in Kulturni center Semič, Semič) razpisuje natečaj za izdelavo logotipa, predlog slogana in celostne grafične podobe, ki bo predstavljala turistično destinacijo "Bela krajina" in s katerim bo le ta čim bolj prepoznavna v javnosti.

Vsebina natečaja je izdelava logotipa in celostne grafične podobe, ki mora vsebovati:
  • celostno grafično podobo z vsemi zahtevanimi rešitvami in argumentacijo
  • predlog slogana znamke v slovenski in angleški izvedbi z argumentacijo
 
K sodelovanju na natečaju so vabljeni oblikovalci in marketinške agencije. Natečaj je objavljen na spletnih straneh javnega zavoda RIC Bela krajina ter na straneh partnerskih organizacij.

V natečaju ne morejo sodelovati predstavniki naročnika in projektnih partnerjev, člani žirije in njihovi ožji sorodniki.

Rok pošiljanja oblikovalskih rešitev na naslov RIC Bela krajina, Trg svobode 3, 8340 Črnomelj, je najkasneje do 22. januarja 2018 (velja datum poštnega žiga 22. 01. 2018). Ponudniki lahko svoje rešitve pošljejo po pošti ali pa jih predložijo osebno na RIC Bela krajina vsak dan v času uradnih ur.

Ponujene rešitve morajo biti naslovljene na naslov RIC Bela krajina, Trg svobode 3, 8340 Črnomelj, s pripisom »Natečaj za izdelavo CGP Bele krajine – NE ODPIRAJ«.

Komisija bo o izboru ponudb odločila najkasneje do 31.1.2018. Odločitev komisije je dokončna. V skladu s kriteriji izbora bo avtor prejel v podpis avtorsko pogodbo oz. izstavil račun za odkup vseh materialnih avtorskih pravic ali pogodbo o storitvi v višini z bruto zneskom 4.000,00 EUR (zmagovalec in izbran CGP z odkupom vseh pravic).

Za dodatne informacije se lahko sodelujoči na natečaju obrnejo na predstavnika razpisovalca natečaja za logotip. Kontaktna oseba je Gregor Jevšček, email gregor.jevscek@ric-belakrajina.si. Vprašanja in informacije potekajo izključno preko navedene e-pošte.
 
Vse informacije in podrobnosti natečaja ter o strategiji razvoja belokranjskega turizma, ki naj bo v pomoč oblikovalcu CGP rešitve, so na voljo v priloženih priponkah. 
Priloge:
20.12.2017 - - Natecaj za CGP turisticne destinacije Bela krajina.doc
20.12.2017 - - Natecaj_za_izdelavo_CGP_Bela_krajina.pdf
20.12.2017 - - Strategija_razvoja_turizma_v_destinaciji_Bela_krajina_2018_2022.pdf
<< Nazaj na objave
OBČINA SEMIČ
Štefanov trg 9
8333 SEMIČ
Telefon: 07/ 356 53 60
Telefax: 07/ 356 53 65
e-naslov: obcina@semic.si
Davčna številka: 79049273
Matična številka: 5880262
TRR: 01309-0100015998


Kolofon