Gozdna cesta Vavpčke Trave - Škrilj
9.10.2017 - Javno naznanilo o javni objavi predloga Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Semič
Predlog Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Semič bo od vključno 9. 10. 2017 do vključno 6. 11. 2017, objavljen na spletni strani Občine Semič in oglasni deski Občine Semič, na naslovu Štefanov trg 9, 8333 Semič.

V času javne objave lahko poda zainteresirana javnost pripombe oz. predloge na razgrnjen predlog odloka v pisni obliki na sedež Občine Semič oz. na elektronski naslov: obcina@semic.si.
Priloge:
9.10.2017 - - javno naznanilo_razgrnitev_odloka.pdf
9.10.2017 - - odlok_osnutek_v6_obcina_Semic_cistopis.pdf
<< Nazaj na objave
OBČINA SEMIČ
Štefanov trg 9
8333 SEMIČ
Telefon: 07/ 356 53 60
Telefax: 07/ 356 53 65
e-naslov: obcina@semic.si
Davčna številka: 79049273
Matična številka: 5880262
TRR: 01309-0100015998


Kolofon