Gozdna cesta Vavpčke Trave - Škrilj
30.8.2017 - Obvestilo organizatorjem referendumske kampanje
Na podlagi 8. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji (Ur.l. RS, št. 41/2007, 103/2007-ZpolS-D, 11/2011, 28/2011 – odl. US in 98/2013) in 22. člena Statuta Občine Semič (Ur.l. RS, št. 57/2010-UPB1) objavlja županja Občine Semič pogoje za pridobitev pravice do uporabe brezplačnih in dodatnih plakatnih mest za izvedbo referendumske kampanje o Zakonu o izgradnji, upravljanju in gospodarjenju z drugim tirom železniške proge Divača-Koper.
 
Odlok o razpisu zakonodajnega referenduma o Zakonu o izgradnji, upravljanju in gospodarjenju z drugim tirom železniške proge Divača-Koper, ki je bil objavljen dne 4. 7. 2017 v Uradnem listu Republike Slovenije št. 34/2017 določa, da bo referendum v nedeljo, 24. 9. 2017.
  
Način plakatiranja na območju Občine Semič ureja Odlok o načinu in pogojih plakatiranja v času volilne kampanje v Občini Semič (Ur. l. RS, št. 57/2010).
  
Številka: 040-01/2017-3
Datum:   30. 8. 2017
 
 
                                                                                             
Županja Občina Semič
Polona Kambič, mag.
 
<< Nazaj na objave
OBČINA SEMIČ
Štefanov trg 9
8333 SEMIČ
Telefon: 07/ 356 53 60
Telefax: 07/ 356 53 65
e-naslov: obcina@semic.si
Davčna številka: 79049273
Matična številka: 5880262
TRR: 01309-0100015998


Kolofon