Gozdna cesta Vavpčke Trave - Škrilj
28.8.2017 - Javni poziv k oddaji vloge za sprejem v članstvo v podjetniški inkubator in za vključitev v coworking prostor v enotah Podjetniškega inkubatorja Bela krajina
Javni poziv k oddaji vloge za sprejem v članstvo v podjetniški inkubator in za vključitev v coworking prostor v enotah Podjetniškega inkubatorja Bela krajina:
1. PH Stratus Ulica heroja Stariha 19, Črnomelj - pisarniški prostori
2. TRIS Kanižarica - pisarniški prostoriRIC Bela krajina v sodelovanju z Občino Črnomelj, Občino Metlika in Občino Semič objavlja javni poziv k oddaji vloge za sprejem v članstvo v podjetniški inkubator – pisarniški prostori v enoti Podjetniškega inkubatorja Bela krajina PH Stratus Ulica heroja Stariha 19, Črnomelj  in v enoti Podjetniškega inkubatorja TRIS Kanižarica, Kanižarica 41, Črnomelj.

S pozivom omogočamo najem pisarniških prostorov (1. in 2. etaža Poslovne hiše Stratus) v skupni površini 106,99 m2 ter pisarniških prostorov v TRIS Kanižarica v skupni površini 81 m2.

Kandidati lahko oddajo vlogo za sprejem v redno članstvo podjetniškega inkubatorja.
Rok za oddajo prijav za člane vključene v inkubator na ta javni poziv je 
15. 09. 2017
.
Odpiranje vlog bo potekalo v roku štirinajst delovnih dni od prejema vlog. O sprejemu bo odločala Komisija za sprejem v Podjetniški inkubator Bela krajina (v nadaljevanju Komisija). Komisija bo podala mnenje glede vključitve najpozneje sedem dni od odpiranja vlog.

Pozivamo tudi k vključitvi v coworking prostor Podjetniškega inkubatorja Bela krajina. Coworking ali sodelo je način dela, ki vključenim posameznikom in podjetjem omogoča, da si občasno ali stalno delijo »sodelovni« prostor z drugimi ustvarjalci  iz svoje ali sorodnih panog. Kandidati lahko oddajo vlogo za člane vključene v  coworking prostor, ki je priloga tega razpisa.
Za članstvo za vključitev v »coworking« prostor je rok neomejen. Kandidati se lahko vključujejo skladno z razpoložljivim prostorom.

Kontaktne osebe za ogled prostorov (po predhodnem dogovoru) ter za informacije o javnem pozivu, vključno z dokumentacijo javnega poziva so:
- Peter Ambrožič: 040 122 872, 059 335 891, peter.ambrozic@ric-belakrajina.si
- Kristian Asani: 051 806 925, kristian.asani@ric-belakrajina.si
 
Priloge:
28.8.2017 - - Javni_poziv_za_inkubator_coworking prostor enota PH Stratus in TRIS avg 2017.pdf
28.8.2017 - - VLOGA ZA VSTOP V PODJETNIŠKI INKUBATOR_3.docx
28.8.2017 - - VLOGA ZA VSTOP V PODJETNIŠKI INKUBATOR_4.docx
28.8.2017 - - financni_nacrt_sprejem v PI_2.xls
28.8.2017 - - PRAVILNIK- inkubator coworking_3.pdf
<< Nazaj na objave
OBČINA SEMIČ
Štefanov trg 9
8333 SEMIČ
Telefon: 07/ 356 53 60
Telefax: 07/ 356 53 65
e-naslov: obcina@semic.si
Davčna številka: 79049273
Matična številka: 5880262
TRR: 01309-0100015998


Kolofon