Gozdna cesta Vavpčke Trave - Škrilj
16.8.2017 - Obvestilo organizatorjem volilne kampanje - volitve predsednika republike
Na podlagi 8. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji (Ur. l. RS, št. 41/2007, 103/2007-ZpolS-D, 11/2011, 28/2011 – odl. US in 98/2013) in 22. člena Statuta Občine Semič (Ur. l. RS, št. 57/2010-UPB1 in 27/16) objavlja županja Občine Semič pogoje za pridobitev pravice do uporabe brezplačnih in dodatnih plakatnih mest za izvedbo volilne kampanje za volitve predsednika republike.
 
Odlok o razpisu volitev predsednika republike, ki je bil objavljen dne 11. 8. 2017 v Uradnem listu Republike Slovenije št. 43/2017, določa, da bodo volitve v nedeljo, 22. 10. 2017.

Način plakatiranja na območju Občine Semič ureja Odlok o načinu in pogojih plakatiranja v času volilne kampanje v Občini Semič (Ur. l. RS, št. 57/2010)


Občina Semič
Polona Kambič, županja
<< Nazaj na objave
OBČINA SEMIČ
Štefanov trg 9
8333 SEMIČ
Telefon: 07/ 356 53 60
Telefax: 07/ 356 53 65
e-naslov: obcina@semic.si
Davčna številka: 79049273
Matična številka: 5880262
TRR: 01309-0100015998


Kolofon