Gozdna cesta Vavpčke Trave - Škrilj
1.8.2017 - JAVNO NAROČILO - Obnova muzejske hiše v Semiču
Objavljamo javno naročilo po odprtem postopku za izbiro izvajalca za predmet javnega naročila "Obnova muzejske hiše v Semiču".
Razpis je objavljen na Portalu javnih naročil pod št. JN007247/2017-B01 dne 1.8.2017.
Povezava do objave: http://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=217204.

Ponudbe je potrebno oddati do torka, 19. septembra 2017 do 12.00 ure. Javno odpiranje ponudb bo v torek, 19. septembra 2017, ob 12.15 uri.

Dne 4.8.2017 objavljamo spremembo razpisne dokumentacije v delu izpolnjevanja pogojev referenc ponudnika in odgovornega vodje del.

Dne 28.8.2017 objavljamo spremembo razpisne dokumentacije - tehnična specifikacija 2: sprememba se nanaša na popravek risbe M-RO1 - list št. 23 (modularna razstavna miza v kleti).

Dne 7.9.2017 objavljamo popravek popisa del. Sprememba je v sklopu GRADBENO OBRTNIŠKIH DEL, podsklop A/GRADBENA DELA, podsklop VII. Krovsko kleparska dela, pri postavki 12 "Dobava in vgradnja strešnih kupol" se spremeni količina, in sicer je pravilna količina 1 kos.
 

Dne 9.9.2017 objavljamo popravek popisa del in popravek razpisne dokumentacije (tudi sprememba roka za odpiranje ponudb). Sprememba je objavljena na Portalu JN pod oznako http://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=221184.
Spremembe so navedene v Spremembi razpisne dokumentacije - spodaj priloženi dokument z dne 8.9.2017. 

Aktivnost se izvaja v okviru projekta "Misterion".
Operacijo delno financira Evropska unija in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija – Hrvaška v programskem obdobju 2014 – 2020, prednostna os 2: Ohranjanje in trajnostna raba naravnih in kulturnih virov, Aktivno ohranjanje dediščine preko trajnostnega turizma.

 
Priloge:
1.8.2017 - - Obnova muzejske hiše v Semiču - RAZPISNA DOKUMENTACIJA.pdf
1.8.2017 - - Obnova muzejske hiše v Semiču - POPIS DEL.xls
1.8.2017 - - Obnova muzejske hiše v Semiču - OBRAZCI ZA PRIPRAVO PONUDBE.docx
1.8.2017 - - Tehnicne specifikacije_1 - muzej Semič.zip
1.8.2017 - - Tehnicne specifikacije_2 - muzej Semič.zip
1.8.2017 - - Tehnične specifikacije_3 - Strojne inštalacije - muzej Semič.zip
1.8.2017 - - Obnova muzejske hiše v Semiču_ESPD.xml
4.8.2017 - - Obnova muzejske hiše - SPREMEMBA RAZPISNE DOKUMENTACIJE.pdf
28.8.2017 - - Obnova muzejske hiše- sprememba razpisne-PZI-dopolnitev_omara_M-RO1.pdf
8.9.2017 - - Obnova muzejske hiše - SPREMEMBA RAZPISNE DOKUMENTACIJE_2.pdf
8.9.2017 - - Obnova muzejske hiše v Semiču - POPIS DEL - POPRAVEK.xls
<< Nazaj na objave
OBČINA SEMIČ
Štefanov trg 9
8333 SEMIČ
Telefon: 07/ 356 53 60
Telefax: 07/ 356 53 65
e-naslov: obcina@semic.si
Davčna številka: 79049273
Matična številka: 5880262
TRR: 01309-0100015998


Kolofon