Gozdna cesta Vavpčke Trave - Škrilj
13.7.2017 - Javni razpis za izbor športnika - športnice leta 2017
Nominiranci se bodo potegovali za naziv Športnik leta 2017 oziroma Športnica leta 2017.

Prijavnice predlagatelji oddajo na naslov Občina Semič, Štefanov trg 9, 8333 Semič, do vključno 31. avgusta 2017. Na ovojnici morata biti navedena polna naslova prejemnika in pošiljatelja ter pripis: »NE ODPIRAJ – JAVNI RAZPIS ZA ŠPORTNIKA – ŠPORTNICO LETA 2017«.
Priloge:
13.7.2017 - - Razpis športnik leta 2017.pdf
13.7.2017 - - PRIJAVNICA-športnik leta 2017.docx
<< Nazaj na objave
OBČINA SEMIČ
Štefanov trg 9
8333 SEMIČ
Telefon: 07/ 356 53 60
Telefax: 07/ 356 53 65
e-naslov: obcina@semic.si
Davčna številka: 79049273
Matična številka: 5880262
TRR: 01309-0100015998


Kolofon