Program razvoja podeželja
13.7.2017 - Razpis za pridobivanje predlogov za podelitev priznanj Občine Semič v letu 2017
Priznanja Občine Semič se podeljujejo zaslužnim občanom, skupinam občanov, društvom in drugim pravnim osebam za njihove dosežke na področju gospodarstva, šolstva, kulture, športa, znanosti, ekologije, zaščite in reševanja in drugih področjih človekove ustvarjalnosti.

Kandidate za priznanja lahko podajo fizične in  pravne osebe. Pisni predlogi morajo vsebovati: naziv ali ime pobudnika, osnovne podatke o predlaganem prejemniku in obrazložitev predloga.

Predloge z zahtevanimi podatki pošljite Občini Semič - Komisiji za podeljevanje priznanj občine Semič, Štefanov trg 9, 8333 Semič, do vključno 31. avgusta 2017.               
Priloge:
13.7.2017 - - Razpis priznanja 2017.pdf
<< Nazaj na objave
OBČINA SEMIČ
Štefanov trg 9
8333 SEMIČ
Telefon: 07/ 356 53 60
Telefax: 07/ 356 53 65
e-naslov: obcina@semic.si
Davčna številka: 79049273
Matična številka: 5880262
TRR: 01309-0100015998


Kolofon