Gozdna cesta Vavpčke Trave - Škrilj
22.5.2017 - Povabilo »Spodbujanje podjetniške inovativnosti na območju Dolenjske in Bele krajine v letu 2017« - podaljšan rok do 13.10.2017

Podaljšanje roka za oddajo vlogPODJETNIŠKE INOVACIJE 2017

V skladu z 11. točko Povabila »Spodbujanje podjetniške inovativnosti na območju Dolenjske in Bele krajine v letu 2017« je rok za oddajo vlog podaljšan do petka, 13. 10. 2017, do 14. ure za predlagatelje s sedežem v občinah:

Črnomelj, Semič, Šentjernej, Škocjan in Žužemberk.

Do tega roka morajo vloge s pošto ali po prinosniku prispeti na naslov izvajalca:

Razvojni center Novo mesto d.o.o.
Ljubljanska cesta 26
8000 Novo mesto
Razvojni center Novo mesto je v ponedeljek, 22. 5. 2017,  na spletni strani objavil letošnje javno povabilo »Spodbujanje podjetniške inovativnosti na območju Dolenjske in Bele krajine v letu 2017«.

PREDMET POVABILA je sofinanciranje do 50 % oz. največ 3.500,00 eur stroškov inovativne dejavnosti prijaviteljev, nastalih od 1. 6. 2016 do najkasneje 31. 8. 2017. Skupna vrednost razpisanih sredstev sodelujočih občin znaša 37.150,00 eur.

CILJNA SKUPINA: mikro in mala podjetja po ZGD-1 ter nosilci dopolnilnih dejavnosti na kmetiji s sedežem ali poslovno enoto v občinah: Črnomelj, Dolenjske Toplice, Metlika, Mirna Peč, Semič, Straža, Šentjernej, Škocjan in Žužemberk.

ROK ZA ODDAJO PRIJAV je do 15. 9. 2017.
Skupni znesek za sofinanciranje inovativnih podjetniških predlogov znaša 37.150,00 EUR.

PREDSTAVITVE JAVNEGA POVABILA:  potekale bodo konec maja in v juniju. Termini predstavitev bodo objavljeni naknadno.

Povezava na objavljen javni poziv na spletni strani Razvojnega centra Novo mesto: http://www.rc-nm.si/spodbujanje-podjetniske-inovativnosti-2017/
 
Priloge:
22.5.2017 - - Povabilo sof. podj. inovacij_ 2017.pdf
22.5.2017 - - Vloga za sofinanciranje podjetniških inovacij 2017.doc
<< Nazaj na objave
OBČINA SEMIČ
Štefanov trg 9
8333 SEMIČ
Telefon: 07/ 356 53 60
Telefax: 07/ 356 53 65
e-naslov: obcina@semic.si
Davčna številka: 79049273
Matična številka: 5880262
TRR: 01309-0100015998


Kolofon