Gozdna cesta Vavpčke Trave - Škrilj
13.4.2017 - JAVNO NAROČILO MALE VREDNOSTI - Komunalna infrastruktura PSC Vrtača - 3. faza
Objavljamo javno naročilo male vrednosti za izbiro izvajalca za predmet javnega naročila "Komunalna infrastruktura PSC vrtača - 3. faza".
Razpis je objavljen na Portalu javnih naročil pod št. JN003200/2017-W01 dne 13.4.2017.
Povezava do objave: http://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=198751.

Ponudbe je potrebno oddati do torka, 9. maja 2017 do 12.00 ure. Javno odpiranje ponudb bo v torek, 9. maja 2017, ob 12.15 uri.
Priloge:
13.4.2017 - - Komunalna inf PSC Vrtača - 3. faza - RAZPISNA DOKUMENTACIJA.doc
13.4.2017 - - Dokumentacija - tehnična.zip
18.4.2017 - - Komunalna infr PSC Vrtaca 3 faza - POPIS DEL.xls
<< Nazaj na objave
OBČINA SEMIČ
Štefanov trg 9
8333 SEMIČ
Telefon: 07/ 356 53 60
Telefax: 07/ 356 53 65
e-naslov: obcina@semic.si
Davčna številka: 79049273
Matična številka: 5880262
TRR: 01309-0100015998


Kolofon