Gozdna cesta Vavpčke Trave - Škrilj
1.4.2017 - Razpis garancij in posojil iz Garancijske sheme za Dolenjsko za leto 2017
Razvojni center Novo mesto je v soboto 1. 4. 2017 na svoji spletni strani www.rc-nm.si objavil Razpis garancij in posojil iz Garancijske sheme za Dolenjsko za leto 2017.
Razpis je namenjen mikro in malim podjetjem in podjetnikom, fizičnim osebam z dopolnilno dejavnostjo na kmetiji, zavodom, zadrugam, in socialnim podjetjem. Upravičenci lahko pridobijo garancijo in posojilo pod ugodnimi bančnimi pogoji za investicije, obratna sredstva, zaposlovanje in predfinanciranje projektov.
Razpisanih je cca. 3,5 mio EUR sredstev.

Rok za oddajo vlog:
Razpis je odprt do 31.03.2018.
Upravičenci lahko oddajo vloge od dneva objave naprej. Popolne vloge, oddane do 5. dne v tekočem mesecu, bodo obravnavane najkasneje do konca tekočega meseca. Popolne vloge bo obravnaval Garancijski odbor GSD praviloma enkrat mesečno. RC NM bo upravičence pisno obvestil z odločitvijo pristojnih organov v 15. dneh po sprejemu odločitve na Garancijskem odboru.

Za več informacij kontaktirajte:
  • Razvojni center Novo mesto d.o.o., Ljubljanska cesta 26, 8000 Novo mesto, kontaktna oseba Miljana Balaban, tel. 07/ 33 72 987,
  • Razvojni center Kočevje Ribnica d.o.o., Trata XIV 6a, 1330 Kočevje, tel. 01/ 89 50 610,
  • spletna stran www.rc-nm.si pod rubriko razpisi.

Priloge:
1.4.2017 - - razpis 2017.pdf
<< Nazaj na objave
OBČINA SEMIČ
Štefanov trg 9
8333 SEMIČ
Telefon: 07/ 356 53 60
Telefax: 07/ 356 53 65
e-naslov: obcina@semic.si
Davčna številka: 79049273
Matična številka: 5880262
TRR: 01309-0100015998


Kolofon