Program razvoja podeželja
1.3.2017 - Javni razpis za dodelitev pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v občini Semič v letu 2017
Občina Semič razpisuje nepovratna finančna sredstva za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja za leto 2017.
 

Zap. št.

Vrsta ukrepa v skladu s pravilnikom

Višina sredstev v EUR

1.

Pomoč za naložbe v opredmetena ali neopredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo

20.000,00

 

2.

Pomoč za zaokrožitev kmetijskih zemljišč

1.000,00

3.

Pomoč za zagotavljanje tehnične podpore v kmetijskem in gozdarskem sektorju – de minimis

7.000,00

4.

Pomoč za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter naložbe v nekmetijsko dejavnost na kmetiji – de minimis

2.000,00Rok za oddajo vloge je do vključno 26. 5. 2017. 
 
 
Priloge:
1.3.2017 - - Vloga - obrazec 2017.doc
1.3.2017 - - Javni razpis za dodeljevanje pomoči v kmetijstvu v letu 2017 2_1.pdf
<< Nazaj na objave
OBČINA SEMIČ
Štefanov trg 9
8333 SEMIČ
Telefon: 07/ 356 53 60
Telefax: 07/ 356 53 65
e-naslov: obcina@semic.si
Davčna številka: 79049273
Matična številka: 5880262
TRR: 01309-0100015998


Kolofon