Program razvoja podeželja
1.3.2017 - Javni razpis za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Semič v letu 2017
Upravičenci:
- športna društva in klubi
- zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, ki so na podlagi zakonskih predpisov registrirane za opravljanje dejavnosti na področju športa
- javni zavodi s področja športa,vzgoje in izobraževanja s sedežem v Občini Semič

Višina razpisanih sredstev:
- interesna športna vzgoja predšolskih in šoloobveznih otrok 12.000,00 EUR, 
- športna dejavnost otrok in mladine s posebnimi potrebami 50,00 EUR.
- športna dejavnost študentov 500,00 EUR, 
- kakovostni šport 500,00 EUR,  
- redna rekreativna vadba pod strokovnim vodstvom 700,00 EUR,    
- šport invalidov 300,00 EUR , 
- rekreativne prireditve in rekreativne lige 3.600,00 EUR ,
- športno rekreativne prireditve ob občinskem prazniku 550,00 EUR,
- izobraževanje in usposabljanje strokovnih kadrov v športu 300,00 EUR,
- delovanje športnih društev in njihovih združenj 1.000,00 EUR ,
- programi projekta kvalitetnega preživljanja prostega časa mladih 4.750,00 EUR 
(3.000 EUR za športno rekreativne vsebine v času počitnic in 1.750 EUR za druge mladinske programe).

Rok za oddajo programov:
Rok je do vključno 7. 4. 2017.

Informacije:
Sonja Ličen Tesari: 07/35 65 354, 07/35 65 360 ali obcina@semic.si
Priloge:
1.3.2017 - - Razpis programov športa 2017.pdf
1.3.2017 - - Razpisna dokumentacija šport 2017.doc
<< Nazaj na objave
OBČINA SEMIČ
Štefanov trg 9
8333 SEMIČ
Telefon: 07/ 356 53 60
Telefax: 07/ 356 53 65
e-naslov: obcina@semic.si
Davčna številka: 79049273
Matična številka: 5880262
TRR: 01309-0100015998


Kolofon