Program razvoja podeželja
1.3.2017 - Javni razpis za sofinanciranje letnega programa društev na področju turizma v letu 2017
Upravičenci:
  • turistična društva
  • društva, ki izvajajo letne programe na področju turizma

Višina razpisanih sredstev:
  • sofinanciranje programov in projektov na področju turizma: 2.000,00 EUR (300,00 EUR za redno dejavnost društev in 1.700,00 EUR za izvajanje letih programov društev) 
  • organizacija in izvedba turistične prireditve Semiška ohcet: 13.000,00 EUR

Rok za oddajo programov:
Rok je do vključno 7. 4. 2017


Informacije: 
Renata Bukovec: 07/35-65-360 ali obcina@semic.si
Priloge:
1.3.2017 - - Javni razpis - programi v turizmu 2017.pdf
1.3.2017 - - Razpisna dokumentacija turizem 2017.doc
<< Nazaj na objave
OBČINA SEMIČ
Štefanov trg 9
8333 SEMIČ
Telefon: 07/ 356 53 60
Telefax: 07/ 356 53 65
e-naslov: obcina@semic.si
Davčna številka: 79049273
Matična številka: 5880262
TRR: 01309-0100015998


Kolofon