Program razvoja podeželja
25.4.2016 - Nov razpis garancij in posojil iz Garancijske sheme za Dolenjsko za leto 2016
Razvojni center Novo mesto je v petek 22. 4. 2016 v Uradnem listu objavil Razpis garancij in posojil iz Garancijske sheme za Dolenjsko za leto 2016. 

Prenovljen razpis je namenjen mikro in malim podjetjem in podjetnikom, fizičnim osebam z dopolnilno dejavnostjo na kmetiji, zavodom, zadrugam, in socialnim podjetjem. 
Upravičenci lahko pridobijo garancijo in posojilo pod ugodnimi bančnimi pogoji za investicije, obratna sredstva in za zaposlovanje. 

Razpis je odprt do 31.03.2017. Upravičenci lahko oddajo vloge od dneva objave naprej. Popolne vloge, oddane do 5. dne v tekočem mesecu, bodo obravnavane najkasneje do konca tekočega meseca. 

Popolne vloge bo obravnaval Garancijski odbor GSD praviloma enkrat mesečno. RC NM bo upravičence pisno obvestil z odločitvijo pristojnih organov v 15. dneh po sprejemu odločitve na Garancijskem odboru.

Razpis in obrazce najdete na spletni strani Razvojnega centra Novo mesto.
Priloge:
4.5.2016 - - Garancijska shema - informacije.docx
<< Nazaj na objave
OBČINA SEMIČ
Štefanov trg 9
8333 SEMIČ
Telefon: 07/ 356 53 60
Telefax: 07/ 356 53 65
e-naslov: obcina@semic.si
Davčna številka: 79049273
Matična številka: 5880262
TRR: 01309-0100015998


Kolofon