Gozdna cesta Vavpčke Trave - Škrilj
28.5.2012 - Okolje in prostor - Vloga za začasno ali občasno čezmerno obremenitev okolja s hrupom
Priloge:
- - Vloga za izdajo dovoljenja za začasno ali občasno čezmerno obremenitev okolja s hrupom.doc
<- Nazaj na objave
OBČINA SEMIČ
Štefanov trg 9
8333 SEMIČ
Telefon: 07/ 356 53 60
Telefax: 07/ 356 53 65
e-naslov: obcina@semic.si
Davčna številka: 79049273
Matična številka: 5880262
TRR: 01309-0100015998


Kolofon