Gozdna cesta Vavpčke Trave - Škrilj
16.11.2018 - Otvoritev avtobusnega postajališča, pločnika in javne razsvetljave v Stranski vasi
V sklopu občinskega praznika Občine Semič je bila danes svojemu namenu predana še zadnja investicija: avtobusno postajališče, pločnik in javna razsvetljava v Stranski vasi. 

Kulturni program so pripravili vaščani skupaj s Prostovoljnim gasilskim društvom Stranska vas. 

Zbrane je nagovorila županja, Polona Kambič, ki je v svojem govoru izpostavila, da je Občina na pobudo krajanov že leta 2011 naročila izdelavo projektne dokumentacije za izgradnjo avtobusnega postajališča, pločnika in javne razsvetljave ob lokalni cesti, od gasilskega doma do odcepa za Perov mlin, v Stranski vasi. Projektna dokumentacija je bila izdelana leta 2012, strošek izdelave pa je znašal 16.800 EUR z DDV.
V letošnjem letu je bil projekt uvrščen v občinski proračun. Investicija je zajela izgradnjo avtobusnega postajališča, pločnika v dolžini 980 m1, javne razsvetljave s 37 LED svetilkami, 300 m1 meteorne kanalizacije ter razširitev cestišča. 
Pogodbena vrednost del skupaj z nadzorom je znašala 286.045,49 EUR z DDV.

Županja je zbranim predstavila tudi 2. fazo projekta v Stranski vasi. Gre za projekt umirjanja prometa, ki je bil izdelan leta 2016 in predvideva ureditev prometa iz smeri Praprota proti gasilskemu domu v dolžini 160m. Projektantska vrednost posega je 250.000 EUR. Izvedba 2. faze je uvrščena v naslednje obdobje in bo s preplastitvijo cestišča gotovo vplivala na večjo varnost in tudi na urejenost središča šestih okoliških vasi. 

Investicijo je blagoslovil župnik, Luka Zidanšek, županja pa je skupaj z vaščanom Ivanom Pečavarjem, avtobusno postajališče, pločnik in javno razsvetljavo uradno predala namenu. 
Galerija
<- Nazaj na novice
OBČINA SEMIČ
Štefanov trg 9
8333 SEMIČ
Telefon: 07/ 356 53 60
Telefax: 07/ 356 53 65
e-naslov: obcina@semic.si
Davčna številka: 79049273
Matična številka: 5880262
TRR: 01309-0100015998


Kolofon