Gozdna cesta Vavpčke Trave - Škrilj
26.10.2018 - Otvoritev pločnika in javne razsvetljave na Štrekljevcu
V sklopu občinskega praznika Občine Semič je bila v petek, 26. oktobra 2018, otvoritev pločnika in javne razsvetljave na Štrekljevcu. 

Kulturni program so pripravili učenci in učiteljica podružnične šole na Štrekljevcu.

Zbrane je nagovorila županja, Polona Kambič, ki je v svojem govoru izpostavila, da je občina že leta 2009 naročila izdelavo projektne dokumentacije za izgradnjo pločnika in javne razsvetljave na Štrekljevcu. V letih 2011 in 2012 so bila od lastnikov zemljišč pridobljena soglasja za predvidene posege na zemljiščih. 
Leta 2017 je Direkcija RS za infrastrukturo (DRSI) pričela s postavitvijo podpornih zidov, ki so predstavljali osnovo za razširitev cestišča v najožjem delu in za izgradnjo pločnika. Občina je v letošnjem proračunu zagotovila sredstva za izvedbo pločnika in javne razsvetljave, direkcija pa je poskrbela še za izgradnjo preostalega podpornega zidu in asfaltiranjem razširjenega cestišča ter za sanacijo in odvodnjavanje. Celotna vrednost investicije je znašala 159.236,65 EUR, od tega je občina iz proračuna prispevala 77.436,65 EUR, DRSI pa 81.800,00 EUR.  

Z investicijo je bilo pridobljenih 180 m pločnika z delno razširitvijo cestišča in 80 m podpornih zidov, meteorna kanalizacija s ponikovalnico v dolžini 100 m, obnovljeno cestišče v območju gradnje, dodatne svetilke javne razsvetljave, urejena je bila tudi okolica podružnične šole na Štrekljevcu. 

Investicijo je blagoslovil župnik, Luka Zidanšek, županja pa je skupaj z vaščanko Jožefo Kamenšek, investicijo uradno predala namenu. 
Galerija
<- Nazaj na novice
OBČINA SEMIČ
Štefanov trg 9
8333 SEMIČ
Telefon: 07/ 356 53 60
Telefax: 07/ 356 53 65
e-naslov: obcina@semic.si
Davčna številka: 79049273
Matična številka: 5880262
TRR: 01309-0100015998


Kolofon