Gozdna cesta Vavpčke Trave - Škrilj
3.9.2018 - Ugotovitveni sklep o določitvi števila potrebnih podpor za izvolitev v občinski svet Občine Semič
Na podlagi 41. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07-UPB, 45/08, 83/12, 68/17) v zvezi z 68. členom ZLV je Občinska volilna komisija Občine Semič ne 1. seji dne 3.9.2018 sprejela 
 
 
U G O T O V I T V E N I  S K L E P 
določitvi števila potrebnih podpor za izvolitev v občinski svet Občine Semič
 
1. člen
Liste kandidatov, ki kandidirajo na podlagi podpisov skupine volivcev za izvolitev v občinski svet Občine Semič, potrebujejo najmanj 33 podpisov podpore.
 
2. člen
Sklep stopi v veljavo takoj po sprejemu in se objavi na spletni strani Občine Semič (www.semic.si) ter na razglasni deski Občine Semič.

Obrazložitev:
68. člen ZLV določa, da v primeru, ko listo kandidatov a podpisovanjem določi skupina volivcev, znaša število podpisov podpore najmanj 1% od števila volivcev v volilni enoti na dan razpisa volitev, vendar ne manj kot 30 in ne več kot 1000. 
Na dan 3.9.2018 je v volilni enoti Občina Semič  3.237 volilnih upravičencev, 1% le-teh pa predstavlja 33 podpisov. 
 
Številka: 041-01/2018-25
Datum: 3.9.2018
 
Predsednik ObVK
Marko Zupanič, l.r.

Ugotovitveni sklep
<- Nazaj na novice
OBČINA SEMIČ
Štefanov trg 9
8333 SEMIČ
Telefon: 07/ 356 53 60
Telefax: 07/ 356 53 65
e-naslov: obcina@semic.si
Davčna številka: 79049273
Matična številka: 5880262
TRR: 01309-0100015998


Kolofon