Gozdna cesta Vavpčke Trave - Škrilj
3.9.2018 - Ugotovitveni sklep o določitvi števila potrebnih podpor za izvolitev župana Občine Semič
Na podlagi 41. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07-UPB, 45/08, 83/12, 68/17) v zvezi z 106. členom ZLV je Občinska volilna komisija Občine Semič ne 1. seji dne 3.9.2018 sprejela 
 
U G O T O V I T V E N I  S K L E P 
 
o določitvi števila potrebnih podpor za izvolitev župana Občine Semič
 
1. člen
Kandidati za župana, ki kandidirajo na podlagi podpisov skupine volivcev za župana Občine Semič, potrebujejo najmanj 41 podpisov podpore.
 
2. člen
Sklep stopi v veljavo takoj po sprejemu in se objavi na spletni strani Občine Semič (www.semic.si) ter na razglasni deski Občine Semič.

Obrazložitev:
106. člen ZLV določa, da v primeru, ko kandidata za župana določa skupina volivcev, znaša število podpisov podpore najmanj 2% od števila volivcev v občini, ki so glasovali v prvem krogu na zadnjih rednih volitvah za župana, vendar ne manj kot 15 in ne več kot 2500. 
V prvem krogu rednih županskih volitev, ki so bile izvedene 5.10.2014, je glasovalo 2040 volivcev, zato 2% potrebnih glasov predstavlja 41 podpisov podpore. 
 
Številka: 041-01/2018-24
Datum: 3.9.2018

 
Predsednik ObVK
Marko Zupanič l.p.

Ugotovitveni sklep
 
<- Nazaj na novice
OBČINA SEMIČ
Štefanov trg 9
8333 SEMIČ
Telefon: 07/ 356 53 60
Telefax: 07/ 356 53 65
e-naslov: obcina@semic.si
Davčna številka: 79049273
Matična številka: 5880262
TRR: 01309-0100015998


Kolofon