Gozdna cesta Vavpčke Trave - Škrilj
4.7.2018 - Brezplačne meritve koncentracije radona v bivalnem okolju
Ministrstvo za zdravje in Uprava RS za varstvo pred sevanji (URSVS) sta v letošnjem letu začela z meritvami koncentracije radona v bivalnem okolju (stanovanjske hiše in večstanovanjski objekti). Meritve financira Ministrstvo za zdravje, izvaja pa jih institucija, ki je glede na zakonske zahteve akreditirana za take meritve in ima pooblastilo države za izvajanje meritev, to je Zavod za varstvo pri delu, Center za fizikalne meritve.

Glede na velikost Občine Semič je predvidenih 40 meritev koncentracije radona v bivalnem okolju v občini, zato vabijo vso zainteresirano javnost, da se odzove.
Meritve financira Uprava RS za varstvo pred sevanji. Podatki bodo izključno za potrebe Ministrstva za zdravje.

Za dodatna vprašanja so na voljo kontakti v priloženih dopisih.

Dopis Urada RS za varstvo pred sevanji
Obrazec za vodenje evidence o detektorjih sledi


<- Nazaj na novice
OBČINA SEMIČ
Štefanov trg 9
8333 SEMIČ
Telefon: 07/ 356 53 60
Telefax: 07/ 356 53 65
e-naslov: obcina@semic.si
Davčna številka: 79049273
Matična številka: 5880262
TRR: 01309-0100015998


Kolofon