Gozdna cesta Vavpčke Trave - Škrilj
22.6.2018 - Podpis pogodbe za izgradnjo pločnika in javne razsvetljave na Štrekljevcu

Županja Občine Semič Polona Kambič in direktor družbe Malkom Novo mesto d.o.o. sta dne 22.6.2018 podpisala pogodbo za izgradnjo pločnika in javne razsvetljave ob regionalni cesti na Štrekljevcu. Vrednost pogodbenih del je 75.423,65 EUR z DDV.

Investicija bo financirana s sredstvi proračuna Občine Semič in pa nepovratnimi in povratnimi sredstvi po 21. členu Zakona o financiranju občin (ZFO-1), ki so občinam namenjena za investicije. Dela se bodo izvajala od julija do predvidoma konca septembra 2018.

Območje gradnje je v naselju Štrekljevec ob državni cesti R2-421/2507, od km 0,0+00 do km 0,2+00.

V okviru investicije bo izvedeno:
-  izgradnja pločnika v dolžini 200 m, širine 1,50 m
 meteorna kanalizacija v dolžini  95 m
 cestna razsvetljava – nadaljevanje: 3 svetilke, v dolžini 110 m


Izvedba investicije ob zelo prometno obremenjeni državni cesti bo pozitivno prispevala k izboljšanju prometne infrastrukture v naselju Štrekljevec, dvignila raven varnosti šolskih otrok, izboljšala kakovost življenja lokalnemu prebivalstvu ter prispevala k boljšemu estetskemu videzu in večji urejenosti naselja.

Občina Semič

Galerija
<- Nazaj na novice
OBČINA SEMIČ
Štefanov trg 9
8333 SEMIČ
Telefon: 07/ 356 53 60
Telefax: 07/ 356 53 65
e-naslov: obcina@semic.si
Davčna številka: 79049273
Matična številka: 5880262
TRR: 01309-0100015998


Kolofon