Gozdna cesta Vavpčke Trave - Škrilj
14.6.2018 - Obvestilo o zbiranju vlog oškodovancev, ki so utrpeli škodo, nastalo na stvareh zaradi posledic močnega neurja s poplavami in točo 8. junija 2018
Občina Semič je dne 13. 6. 2018 od Uprave RS za zaščito in reševanje prejela sklep o ocenjevanju škode na stvareh zaradi posledic močnega neurja s poplavami in točo 8. junija 2018. Na osnovi tega sklepa vas obveščamo, da Občina Semič s 14. 6. 2018 začenja z zbiranjem vlog oškodovancev, ki so utrpeli škodo zaradi močnega neurja s poplavami in točo 8. junija 2018 na delno poškodovanih objektih-stavbah – obrazec št. 4. 
 
Ob izpolnjevanju vloge morajo oškodovanci vnesti vse podatke na prijavnem obrazcu – kot je navedeno v podrobnejših navodilih za izpolnjevanje obrazca. Prosimo, če izpolnjeni vlogi priložite tudi fotografije nastale škode (v kolikor jih imate).
 
Obrazec vloge za prijavo škode oškodovanci dobijo na sedežu Občine Semič, Štefanov trg 9, 8330 Semič ali pa na uradni spletni strani Občine Semič www.semic.si
 
Vloge oškodovanci lahko tudi izpolnijo in oddajo na Občini Semič (s seboj morate prinesti vse potrebne podatke, navedene v navodilih za izpolnjevanje obrazca št. 4) najpozneje do petka, 22. 6. 2018 vsak delovni dan in sicer v času:
-          ponedeljek in torek od 7.30 do 15.00,
-          sreda od 7.30 do 17.00,
-          četrtek in petek od 7.30 do 14.00. 
 
Oškodovanci lahko vloge pošljejo tudi po pošti na naslov Občina Semič, Štefanov trg 9, 8333 Semič najpozneje do petka, 22. 6. 2018. 
Za dodatne informacije lahko v času zgoraj navedenih terminov pokličete na tel. št.: 07 35 65 355 (dr. Iva Konda) ali 07 35 65 360.
 
Opomba:
Prijava škode se šteje kot vloga za izplačilo sredstev za odpravo posledic naravne nesreče, če bo Vlada RS za naravno nesrečo, za katero je bila ta ocena škode narejena, odločila da se uporabijo sredstva za odpravo posledic škode in sprejela predpisan program odprave posledic škode.
 
Priloge:
<- Nazaj na novice
OBČINA SEMIČ
Štefanov trg 9
8333 SEMIČ
Telefon: 07/ 356 53 60
Telefax: 07/ 356 53 65
e-naslov: obcina@semic.si
Davčna številka: 79049273
Matična številka: 5880262
TRR: 01309-0100015998


Kolofon