Gozdna cesta Vavpčke Trave - Škrilj
12.6.2018 - Prva ocena o nastali škodi v Občini Semič po neurju s točo dne 8.6. 2018
Tudi občino Semič je v petek, 8. 6. 2018, okoli 16.15 zajelo močno neurje s točo. Toča je bila zelo gosta in različnih velikosti, tudi v velikosti teniške žogice nepravilnih oblik. Škodo so utrpele največ kmetijske površine na območju v smeri od Nestoplje vasi, Lipovca, Pugleda, do Oskoršnice v dolžini približno 5 km in širini 4,5 km zračne razdalje. 

Lažje so bili poškodovani tudi mnogi objekti, ki so jih gasilska društva iz Gasilske zveze Semič začela sanirati že v petek, takoj po neurju, v soboto in v ponedeljek. Posredovali so na 96. objektih, opravljenih je bilo 4.514 ur, na delu je bilo v vseh treh dneh skupaj 124 gasilcev. S 27. vozili so intervenirali na območju Kota, Sadinje vasi, Vrčic, Nestoplje vasi, Pugleda in Semiča. Pokrivali so odkrite strehe in s PVC folijo zaščitili večje poškodovane površine na objektih in črpali večje količine vode v industrijski coni PSC Vrtača. Po prvi oceni naj bi bilo škode na objektih okoli 70.000 EUR. Glede na posredovanje gasilcev pa lahko ocenimo tudi stroške intervencije na 90.000 EUR. 

Gasilci GZ Semič so nudili tudi pomoč pri sanaciji škode v občini Črnomelj, kamor so napotili svoje ekipe v soboto, nedeljo, ponedeljek in torek.

Komisija za ocenjevanje škode po naravnih nesrečah v Občini Semič je danes opravila terenski ogled poškodovanih kultur na prizadetem območju in Upravi RS za zaščito in reševanje posredovala prvo oceno škode po neurju s točo. Ta bo posredovana v obravnavo Vladi RS, ki se bo na osnovi tega odločila o izdaji sklepa o začetku ocenjevanju škode. V kolikor bo sklep sprejet, bo lahko stekel postopek zbiranja vlog oškodovancev.

Komisija je ugotovila naslednjo poškodovanost:

Vinograd:
Najbolj so bili prizadeti vinogradi v Anzlovi gori in v delu Stare gore. Prizadetost je ocenjena na  50 – 80 %. 

Pšenica:
Najbolj prizadeto območje Nestoplje vasi, Lipovca, Pugleda, Mladice, do Coklovce. Prizadetost je ocenjena na 70 %.

Ječmen:
Najbolj prizadeto območje Nestoplje vasi, Lipovca, Pugleda, Mladice, do Coklovce. Prizadetost je ocenjena na 80 - 100 %.

Koruza:
Najbolj prizadeto območje Nestoplje vasi, Lipovca, Pugleda, Mladice, do Coklovce. Prizadetost je ocenjena na 80 - 100 %.

Krompir:
Najbolj prizadeto območje Nestoplje vasi, Lipovca, Pugleda, Mladice, do Coklovce. Prizadetost je ocenjena na 60 %.

Krmni grah:
Posevek v bližini naselja Lipovec je prizadet 100 %.

Vrtnine:
Najbolj prizadeto območje Nestoplje vasi, Lipovca, Pugleda, Mladice, do Coklovce. Prizadetost je ocenjena na 50 - 80 %.

Obvestilo o nastali škodi v Občini Semič po neurju s točo dne 8.6.2018.
 
Galerija
<- Nazaj na novice
OBČINA SEMIČ
Štefanov trg 9
8333 SEMIČ
Telefon: 07/ 356 53 60
Telefax: 07/ 356 53 65
e-naslov: obcina@semic.si
Davčna številka: 79049273
Matična številka: 5880262
TRR: 01309-0100015998


Kolofon