Gozdna cesta Vavpčke Trave - Škrilj
11.6.2018 - Podpis pogodbe za izgradnjo pločnika in javne razsvetljave v Stranski vasi
Županja Občine Semič Polona Kambič in direktor družbe Malkom Novo mesto d.o.o. sta dne 11.6.2018 podpisala pogodbo za izgradnjo pločnika in javne razsvetljave v naselju Stranska vas. Vrednost pogodbenih del je 282.165,89 EUR z DDV. 
Investicija bo financirana s sredstvi proračuna Občine Semič in pa nepovratnimi in povratnimi sredstvi po 21. členu Zakona o financiranju občin (ZFO-1), ki so občinam namenjena za investicije. Dela se bodo izvajala od druge polovice junija do predvidoma konca septembra 2018. 
Območje gradnje je v naselju Stranska vas ob lokalni cesti LC 255101 Gradac-Semič od km 2+945 do km 3+877. 
 
V okviru investicije bo izvedeno:
- izgradnja pločnika v dolžini 940 m, širine 1,20 m
- meteorna kanalizacija v dolžini  252 m
- drenaža v dolžini 54 m
- cestna razsvetljava: 39 svetilk, v dolžini 960 m
- avtobusno postajališče z nadstrešnico.
 
Izvedba investicije bo pozitivno prispevala k izboljšanju prometne infrastrukture v naselju Stranska vas, dvignila raven varnosti šolskih otrok, izboljšala kakovost življenja lokalnemu prebivalstvu ter prispevala k boljšemu estetskemu videzu in večji urejenosti naselja.
Galerija
<- Nazaj na novice
OBČINA SEMIČ
Štefanov trg 9
8333 SEMIČ
Telefon: 07/ 356 53 60
Telefax: 07/ 356 53 65
e-naslov: obcina@semic.si
Davčna številka: 79049273
Matična številka: 5880262
TRR: 01309-0100015998


Kolofon