Gozdna cesta Vavpčke Trave - Škrilj
11.6.2018 - Obvestilo po neurju s točo 8. 6. 2018
Občina Semič obvešča občane, ki so po neurju s točo, dne 8. 6. 2018, utrpeli škodo na kmetijskih kulturah, da bo Uprava RS za zaščito in reševanje na podlagi podatkov Občinske komisije za ocenjevanje škode po naravnih nesrečah (Komisija si bo škodo na terenu ogledala 12. 6. 2018), izdelala predhodno oceno škode. Ta bo posredovana v obravnavo Vladi RS, ki se bo na osnovi tega odločila o izdaji sklepa o začetku ocenjevanju škode. V kolikor bo sklep sprejet, bo lahko stekel postopek zbiranja vlog oškodovancev, o čemer vas bomo obvestili preko naše spletne strani in sredstev javnega obveščanja. Takrat bodo dostopni tudi obrazci za prijavo škode.

Občane pozivamo, da povzročeno škodo natančno dokumentirajo (fotografirajo, …) za namen kasnejšega uveljavljanja pravic. 

V skladu s 45. členom Uredbe o metodologiji za ocenjevanje škode bodo do odškodnine na podlagi morebitnega sklepa Vlade RS upravičeni le tisti oškodovanci, ki imajo škodo na kmetijskih kulturah večjo kot 30 % ter, če skupna površina prizadetih kmetijskih zemljišč dosega ali presega 1 ha primerljivih kmetijskih površin.

Obvestilo
Galerija
<- Nazaj na novice
OBČINA SEMIČ
Štefanov trg 9
8333 SEMIČ
Telefon: 07/ 356 53 60
Telefax: 07/ 356 53 65
e-naslov: obcina@semic.si
Davčna številka: 79049273
Matična številka: 5880262
TRR: 01309-0100015998


Kolofon