Gozdna cesta Vavpčke Trave - Škrilj
9.1.2018 - Obvestilo o odmeri nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Semič za leto 2018
Občina vsako leto z namenom ažuriranja evidence zavezancev od Finančne uprave RS pridobi podatke iz evidence odmere davka na promet nepremičnin, ne razpolaga pa s podatki o spremembah lastništva po darilnih pogodbah in sklepih o dedovanju.
 
Z namenom zmanjšanja števila pritožb pri odmeri navedenega nadomestila za leto 2018 naprošamo vse zavezance za tovrstno plačilo, da najkasneje do konca januarja 2018 na Občino Semič, Štefanov trg 9, 8333 Semič, posredujejo podatke o morebitni spremembi lastništva nepremičnin na podlagi darilnih pogodb in sklepov o dedovanju, izvedenih v letu 2017. V kolikor bo do spremembe lastništva prišlo po odmeri za leto 2018 (predvidoma spomladi 2018), bomo podatke upoštevali v nadaljnjih postopkih.
 
Dodatne informacije dobite na sedežu Občine Semič, vsak delovni dan v okviru poslovnega časa ali na tel. št. 07/35-65-352 (Natalija Kastelec).


Županja, Polona Kambič, mag.
 
<- Nazaj na novice
OBČINA SEMIČ
Štefanov trg 9
8333 SEMIČ
Telefon: 07/ 356 53 60
Telefax: 07/ 356 53 65
e-naslov: obcina@semic.si
Davčna številka: 79049273
Matična številka: 5880262
TRR: 01309-0100015998


Kolofon