Gozdna cesta Vavpčke Trave - Škrilj
21.12.2017 - Otvoritev komunalne infrastrukture v novem delu Proizvodno servisne cone Vrtača
Občina Semič je, ob uspešno zaključenem investicijskem letu 2017, danes uradno otvorila še zadnjo investicijo v tem letu, in sicer 3. fazo komunalne infrastrukture v novem delu Proizvodno servisne cone Vrtača.  
 
Zanimiv in pester kulturni program je pripravila Osnovna šola Belokranjskega odreda Semič.
 
Zbrane je nagovorila županja, Polona Kambič, ki je v svojem govoru izpostavila, da je ideja o izgradnji lastne industrijske cone začela rasti sočasno z ustanovitvijo samostojne občine Semič takoj po letu 1995. Občina je pridobila zemljišča in tudi gradbeno dovoljenje za izgradnjo prvega kompleksa poslovnih površin, ki so sčasoma dobile svoje lastnike, danes pa cono tvorijo pomembna podjetja, ki zaposlujejo preko 300 delavcev. Postopoma je občina urejala nove površine, da bi omogočila razvoj novih podjetij in delovnih mest.
V lanskem letu je bila z ureditvijo cestne infrastrukture, pločnikov in zelenic urejena podoba najstarejšega dela cone. Sočasno je občina pridobivala nova zemljišča, ki so bila že v lanskem letu prodana zainteresiranim podjetnikom, hkrati pa so bile zagotovljene tudi javne površine za izgradnjo cestne in komunalne infrastrukture v delu cone, ki je bil danes predan svojemu namenu. 3. faza komunalne infrastrukture zajema ureditev komunalne opreme JZ in SZ  dela cone v površini okoli 2,1 ha. Izvajalec del je bilo podjetje MENSEL d.o.o. iz Ljubljane, vrednost izvedenih del pa je znašala 288.190,52 € z DDV. Nadzor gradnje je vršilo podjetje 3DD statika, Živko Franko s.p., varstvo pri delu pa podjetje Renova d.o.o. Skupaj znaša vrednost investicije danes predane namenu 293.192,52 €.
Občina je za navedeno investicijo izkoristila povratna kreditna sredstva po 23. členu ZFO v višini 151.478,00 €, razliko v višini 141.714,52 € pa je zagotovila iz lastnega proračuna.
Z investicijo je bilo pridobljenega: 470 m cestnega omrežja, od česar 280 m popolnoma nove ceste, 390 m pločnika in zelenic, 70 m fekalne kanalizacije, 120 m vodovodne infrastrukture, 400 m javne razsvetljave, 285 m elektro kanalizacije in 322 m telekomunikacijskih vodov.
 
Županja je ob tej priložnosti prisotne seznanila tudi z aktivnostmi, ki jih Občina pelje za odkup 11.000 m2 novih zemljišč v severnem delu cone. Zemljišča bodo novim investitorjem na voljo predvidoma v naslednjem letu. Poudarila pa je tudi, da se Občina v celoti odpoveduje znatnim sredstvom komunalnega prispevka ob novogradnjah poslovnih površin, saj želi na ta način pomagati pri začetnem zagonu novim investitorjem. Kaj podobnega se težko najde tudi v slovenskem merilu.
 
Investicije je blagoslovil župnik, Luka Zidanšek, županja pa je skupaj s predstavnikom podjetja Mensel d.o.o., g. Bojanom Miričem investicijo tudi uradno predala namenu.
 
 
Semič, 21. 12. 2017
Galerija
<- Nazaj na novice
OBČINA SEMIČ
Štefanov trg 9
8333 SEMIČ
Telefon: 07/ 356 53 60
Telefax: 07/ 356 53 65
e-naslov: obcina@semic.si
Davčna številka: 79049273
Matična številka: 5880262
TRR: 01309-0100015998


Kolofon