Gozdna cesta Vavpčke Trave - Škrilj
30.10.2017 - Otvoritev obnovljenega vodovoda Trebnji Vrh
Občina Semič v mesecu oktobru praznuje občinski praznik. V sklopu občinskega praznika se zvrstijo številne otvoritve. Med njimi je bila v petek, 27. oktobra 2017, ob 16. uri otvoritev obnovljenega vodovoda Trebnji Vrh.  
Kulturni program so pripravili vaščani  Trebnjega Vrha.
 
Zbrane je nagovorila županja, Polona Kambič, ki je v svojem govoru izpostavila, da je Občina Semič že leta 2008 naročila in pridobila projektno dokumentacijo za obnovo vodovoda Trebnji Vrh. Dokumentacijo je izdelalo podjetje PNZ d.o.o. iz Ljubljane. Predvidena trasa vodovoda je po tem projektu potekala od navezave na obstoječi cevovod v ulici Pod Progo, preko Drag do naselja Trebnji Vrh. Pri sprejemu proračuna za leto 2017 je bilo odločeno, da se sredstva omrežnin, ki so namenjena obnovi infrastrukture, usmeri za obnovo nekaterih vodovodnih sistemov, ki so je najbolj potrebni: to je skoraj 200 m cevovoda na Gabru, telemetrija na črpališču Blatnik in seveda tudi odcep proti Trebnjemu Vrhu. Pred pričetkom del je bila trasa vodovoda nekoliko spremenjena, izbran je bil primernejši teren za gradbena dela, istočasno pa je bil obnovljen še del cevovoda v Spodnjih Gorenjcih.
 
Investicija je zajemala izvedbo cevovoda v dolžini 856 m in premera cevi 100 mm, kar bo omogočalo nemoteno oskrbo in tudi požarno vodo na 4ih novih nadzemnih hidrantih. Vrednost del  je znašala 119.207,35 EUR. Izvedba investicije je bila poverjena JP Komunala Črnomelj d.o.o., ki je za podizvajalca izbrala podjetje Gregor Per s.p.
 
Investicije je blagoslovil župnik, Luka Zidanšek, županja pa je skupaj z vaščanom Trebnjega Vrha, Jožetom Štukljem in direktorjem Komunale Črnomelj, Samom Kavčičem, vodovod uradno predala namenu.
 

 
Galerija
<- Nazaj na novice
OBČINA SEMIČ
Štefanov trg 9
8333 SEMIČ
Telefon: 07/ 356 53 60
Telefax: 07/ 356 53 65
e-naslov: obcina@semic.si
Davčna številka: 79049273
Matična številka: 5880262
TRR: 01309-0100015998


Kolofon