Gozdna cesta Vavpčke Trave - Škrilj
18.10.2017 - Otvoritev povezovalne ceste in avtobusnega postajališča pri Osnovni šoli Semič
Občina Semič v mesecu oktobru praznuje občinski praznik. V sklopu občinskega praznika se zvrstijo številne otvoritve. Med njimi je bila danes otvoritev povezovalne ceste in avtobusnega postajališča pri Osnovni šoli Semič.
Zanimiv in pester kulturni program je pripravila Osnovna šola Belokranjskega odreda Semič.
Zbrane sta nagovorili  ravnateljica OŠ Belokranjskega odreda Semič, Andreja Miketič in županja, Polona Kambič, ki je v svojem govoru izpostavila, da se je Občina, skupaj s šolo, že pred leti pričela spopadati z aktivnostmi za rešitev problematike varnosti na avtobusnem postajališču pred osnovno šolo, ki je bilo locirano ob glavni prometnici v Semiču.
V želji, da se čakajoči otroci umaknejo iz nevarnega območja pred osnovno šolo, je občina pričela s pripravo projekta in potrebne dokumentacije, s katero se postajališče za šolske otroke umakne na varnejše območje pri šoli.                                                                                                                                                
Pogodba za investicijo »GRADNJA POVEZOVALNE CESTE PRI OŠ V SEMIČU« je bila podpisana marca letos. Investicija je zajemala izgradnjo 260 m ceste in pločnika, 210 m fekalne kanalizacije, 326 m javne razsvetljave z 10 novimi svetilkami, elektro kabelsko kanalizacijo, telekomunikacijsko kanalizacijo, meteorno kanalizacijo s tremi ponikovalnicami, avtobusno postajališče in obračališče ter nadstrešnico postajališča v dimenziji 9x3 m. Skupna vrednost investicije s projektno dokumentacijo in nadzorom je znašala 271.522,92 EUR z DDV, od tega je prispevek države 133.568,00 EUR (nepovratna sredstva 23. člena ZFO), prispevek občine pa 137.954,92 EUR.
 
Okolica novega avtobusnega postajališča je bogatejša tudi za novo urejen MINI ŠPORTNI PARK. Igrala bodo služila tako čakajočim otrokom, kot tudi ostalim občanom. Vrednost investicije športnega parka znaša 28.612,52 EUR z DDV in je bila v celoti financirana iz občinskega proračuna.
 
Investicije je blagoslovil župnik, Luka Zidanšek, županja pa je skupaj z ravnateljico investicijo tudi uradno predala namenu. 
Galerija
<- Nazaj na novice
OBČINA SEMIČ
Štefanov trg 9
8333 SEMIČ
Telefon: 07/ 356 53 60
Telefax: 07/ 356 53 65
e-naslov: obcina@semic.si
Davčna številka: 79049273
Matična številka: 5880262
TRR: 01309-0100015998


Kolofon