Gozdna cesta Vavpčke Trave - Škrilj
1.8.2017 - Obvestilo o pričetku ocenjevanja škode zaradi posledic pozebe v tekoči kmetijski proizvodnji med 21. in 22. aprilom 2017

Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje je dne 26. 7. 2017 izdala Sklep o ocenjevanju škode zaradi posledic pozebe v tekoči kmetijski proizvodnji med 21. in 22. aprilom 2017.

Vloge na pred tiskanem obrazcu 2 - pozeba, toča (obrazec 2PT), ki jih bodo kmetijska gospodarstva prejela od  Uprave za zaščito in reševanje Republike Slovenije, bomo sprejemali na Občinski upravi Občine Semič vsak delovnik do 23.8.2017.

 

Nosilec kmetijskega gospodarstva, ki je dejansko utrpel škodo zaradi posledic pozebe, dopolni obrazec 2PT z odstotki poškodovanosti posameznih kultur, priloži dokazila o poškodovanosti (slike, cenilni listi zavarovalnic, itd.).

Sklep URSZS

<- Nazaj na novice
OBČINA SEMIČ
Štefanov trg 9
8333 SEMIČ
Telefon: 07/ 356 53 60
Telefax: 07/ 356 53 65
e-naslov: obcina@semic.si
Davčna številka: 79049273
Matična številka: 5880262
TRR: 01309-0100015998


Kolofon