Gozdna cesta Vavpčke Trave - Škrilj
19.7.2017 - Razglas velike požarne ogroženosti naravnega okolja na celotnem območju Občine Semič

Županja Občine Semič je na podlagi prvega odstavka 8. člena Uredbe o varstvu pred požarom v naravnem okolju (Uradni list RS, št. 20/14) od 19. 7. 2017 razglasila veliko požarno ogroženost naravnega okolja na celotnem območju Občine Semič.

Z dnem razglasitve velike požarne ogroženosti je v naravnem okolju poleg požiganja in odmetavanja gorečih ali drugih predmetov ali snovi, ki lahko povzročijo požar, prepovedano tudi kuriti, kuriti kresove, požigati na območjih ob infrastrukturnih objektih, izven pozidanih površin uporabljati predmete, naprave ali izvajati aktivnosti, ki lahko povzročijo požar ter izvajati ognjemete.

Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami in Policija bosta v času razglašene velike požarne ogroženosti naravnega okolja izvajala poostren nadzor.

Opozorilo velja do preklica.

Razglas

Priloge
21.7.2017 - Sklep o organiziranju požarne straže - Sklep o rganiziranju požarne straže.pdf
<- Nazaj na novice
OBČINA SEMIČ
Štefanov trg 9
8333 SEMIČ
Telefon: 07/ 356 53 60
Telefax: 07/ 356 53 65
e-naslov: obcina@semic.si
Davčna številka: 79049273
Matična številka: 5880262
TRR: 01309-0100015998


Kolofon