Gozdna cesta Vavpčke Trave - Škrilj
5.7.2017 - Podpis pogodbe za ureditev 3. faze Komunalne infrastrukture v Poslovno servisni coni Vrtača v Semiču
Podpis pogodbe za ureditev 3. faze Komunalne infrastrukture v Poslovno servisni coni Vrtača v Semiču
 
 
Županja Občine Semič Polona Kambič in direktor družbe MENSEL Sistemi in avtomatizacija, d.o.o. iz Ljubljane Darko Grum sta dne 5.7.2017 podpisala pogodbo za ureditev 3. faze komunalne infrastrukture v Poslovno servisni coni Vrtača v Semiču. Vrednost pogodbe je 262.108,34 EUR z DDV.
 
Občina bo z navedeno investicijo komunalno opremila jugozahodni in severozahodni del Proizvodno servisne cone Vrtača (2,1 ha), saj v njej trenutno ni prostih komunalno opremljenih zemljišč.
 
Investicija obsega:
-        izgradnjo 470 m cestnega omrežja,
-        izgradnjo 120 m vodovodnega omrežja,
-        izgradnjo 60 m fekalne kanalizacije,
-        izgradnjo 488 m meteorne kanalizacije
-        izgradnjo 90 m cestne razsvetljave,
-        izgradnjo 310 m EKK kanalizacije
-        izgradnjo 315 m TK kanalizacije.
 
Investicija bo financirana s sredstvi proračuna Občine Semič. Občina bo za financiranje investicije sicer koristila tudi povratna (kreditna) sredstva, ki so občinam namenjana po 23. členu Zakona o financiranju občin (ZFO-1), in sicer v višini 150.353 EUR.
 
Dela se bodo začela izvajati takoj po podpisu pogodbe in bodo zaključena v 2. polovici septembra.
 
 
 Občina Semič
 
Galerija
<- Nazaj na novice
OBČINA SEMIČ
Štefanov trg 9
8333 SEMIČ
Telefon: 07/ 356 53 60
Telefax: 07/ 356 53 65
e-naslov: obcina@semic.si
Davčna številka: 79049273
Matična številka: 5880262
TRR: 01309-0100015998


Kolofon