Gozdna cesta Vavpčke Trave - Škrilj
4.7.2017 - Obvestilo o podpisu pogodbe o sofinanciranju ESRR sredstev za projekt MISTERION – »Doživetje skrivnosti voda«


Semič, 4. 7. 2017 – Začenja se čezmejni projekt z naslovom Doživetje skrivnosti voda oz. pod akronimom MISTERION, ki je sofinanciran iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija - Hrvaška 2014−2020. V projektu, ki bo trajal 30 mesecev, bodo sodelovali Občina Semič, Općina Kamanje, Občina Metlika, Lokalna akcijska grupa Vallis Colapis, Kompas Novo mesto d.o.o. in trije pridruženi partnerji: Belokranjski muzej Metlika, Gradski muzej Karlovac in Športno društvo Stranska vas pri Semiču.

 
Danes je bila v Slovenski Bistrici podpisana pogodba med organom upravljanja programa INTERREG V-A Slovenija – Hrvaška 2014-2020 in vodilnim partnerjem projekta Misterion – Občino Semič. Cilj projekta je povezati in ohraniti ter hkrati povečati privlačnost edinstvene naravne in kulturne dediščine čezmejnega območja, razviti zeleni čezmejni trajnostni turistični produkt, ki bo obiskovalcem omogočal drugačno doživetje skrivnosti podzemnih voda in vključeval elemente ozaveščanja obiskovalcev, povezoval z lokalnim prebivalstvom ter podjetji, za razvoj. »Veseli smo, da smo v naše okolje ponovno pritegnili evropska sredstva, s katerimi bomo, skupaj s partnerji iz Slovenije in Hrvaške, pisali nove zgodbe, prepletene z bogato dediščino območja. Lepo vabljeni, da jih spoznate tudi vi.«, je povedala Polona Kambič, županja Občine Semič.
 
Sodelujoči partnerji so spoznali skupni izziv in se odločili dati svoj doprinos k povezovanju in ohranitvi naravne in kulturne dediščine preko doživetij skrivnosti voda. Tako so se novembra 2016 prijavili na razpis programa Interreg V-A Slovenija – Hrvaška v okviru 2. prednostne osi: Ohranjanje in trajnostna raba naravnih in kulturnih virov. Na razpisu je bil projekt Misterion eden izmed 12 odobrenih projektov med 112 prijavljenimi – kar zgovorno kaže na kakovost, relevantnost in aktualnost projekta.
 
Z najmodernejšo tehnološko opremo muzeja in arheološkega parka, s predstavitvijo najdb, urejenimi učnimi potmi med tremi občinami bo dediščina in turistični produkt z doživljajskimi občutji drugačen od vseh do sedaj. Izkustvene priložnosti bodo generirale obisk vseh ciljnih skupin, ustvarjanje zelenih delovnih mest in preprečile depopulacijo območja. Vrednost projekta znaša 1.239.205,95 EUR, od tega je sofinanciranje s strani ESRR 1.053.325,05 EUR.
 
                               
Občina Semič,
vodilni partner

Galerija
<- Nazaj na novice
OBČINA SEMIČ
Štefanov trg 9
8333 SEMIČ
Telefon: 07/ 356 53 60
Telefax: 07/ 356 53 65
e-naslov: obcina@semic.si
Davčna številka: 79049273
Matična številka: 5880262
TRR: 01309-0100015998


Kolofon