Gozdna cesta Vavpčke Trave - Škrilj
24.5.2017 - Poziv k skupnemu oblikovanju Strategije razvoja turizma na območju Bele krajine 2017-2022!
V mesecu aprilu je RIC Bela krajina z izbranim izvajalcem zavodom »Tovarna trajnostnega turizma – GoodPlace« in v sodelovanju s TIC Metlika in TIC Semič pričel z aktivnostmi za izdelavo strateškega dokumenta »Strategija razvoja turizma na območju Bele krajine 2017-2022".
 
Omenjeni strateški dokument, ki bo grajen po več fazah in v sodelovanju s ključnimi akterji v turizmu ter z javnim, zasebnim in privatnim sektorjem, bo zajemal:
  • opredelitev poslanstva, vizije, ciljev in strateških prioritet;
  • opredelitev in razvoj krovnih produktnih stebrov;
  • vzpostavitev organiziranosti razvoja turizma;
  • izdelava skupne trženjske strategije.

Ob na novo izdelanem dokumentu, ki bo začrtal smernice nadaljnjega turističnega razvoja v Beli krajini, bodo pridobili tudi novo tržno znamko Bele krajine.
 
RIC Bela krajina, TIC Semič in TIC Metlika skupaj z zavodom GoodPlace stremijo k povezovanju in k izdelavi dokumenta skupaj z ljudmi, ki so del turizma in se ukvarjajo s turizmom na območju Bele krajine.
 
Vsi, ki se ukvarjajo s turizmom v Beli krajini, so vabljeni k aktivnemu sodelovanju. V ta namen bo izvedenih nekaj javnih delavnic, in sicer prva že v torek, 6. junija 2017, ob 16. uri, v prostorih Hotela Bela krajina v Metliki.
 
Vabljeni k sodelovanju!
 
<- Nazaj na novice
OBČINA SEMIČ
Štefanov trg 9
8333 SEMIČ
Telefon: 07/ 356 53 60
Telefax: 07/ 356 53 65
e-naslov: obcina@semic.si
Davčna številka: 79049273
Matična številka: 5880262
TRR: 01309-0100015998


Kolofon